Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

Stein Mydske, generalsekretær 2005-2011

Foto: Stein Mydske, generalsekretær 2005-2011

Enquete: Stein Mydske

27. mai 2016.

Vi har bedt tidligere generalsekretærer i Bibelselskapet om å svare på et knippe spørsmål i forbindelse med Bibelselskapets 200 års-jubileum. Stein Mydske var generalsekretær i perioden 2005 - 2011.

1: Hva har Bibelselskapet betydd for det norske samfunn siden 1816?

– Bibelselskapet har formidlet bibelfortellingene i norsk og samisk språkdrakt og dermed preget kulturlivet i Norge. Det ser vi i bildekunsten, i litteraturen, i sang- og musikklivet. Disse gamle fortellingene fra en annen kulturkrets har blitt en fellesnevner i vår kultur. Oversettelsene til moderne språkdrakt på bokmål, nynorsk og de tre samiske språk hjelper nye generasjoner til å oppleve at Gud snakker til oss i dag. De bidrar også til at truede samiske språk brukes og ikke dør ut.

2: Hvilken rolle bør Bibelen spille i den offentlige debatt i Norge framover?

– Bibelen skal minne oss om at hvert eneste menneske er unikt og verdifullt, skapt i Guds bilde og elsket av Gud. Dette må få konsekvenser for hvordan vi ser på hverandre, snakker om og behandler hverandre. Bibelens menneskesyn bør prege samfunnet og holdes fram i det offentlige rom. Bibelen utfordrer oss også til å ta vare på skaperverket, noe som får konsekvenser for den offentlige debatt.

3: Hva er ditt beste minne fra tiden som generalsekretær?

– Lanseringen av Bibel2011! Bibelen preget mediebildet og ble av mange igjen fremhevet som verdens viktigste og mest leste bok. I mange måneder lå den på toppen av lista over Norges mest solgte bøker. Men aller sterkest var møtene med enkeltmennesker som hadde oppdaget nye sider ved evangeliet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO