Gå til innhold

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Gunnleik Seierstad, generalsekretær 1997-2004

Foto: Gunnleik Seierstad, generalsekretær 1997-2004

Enquete: Gunnleik Seierstad

27. mai 2016.

Vi har bedt tidligere generalsekretærer i Bibelselskapet om å svare på et knippe spørsmål i forbindelse med Bibelselskapets 200 års-jubileum. Gunnleik Seierstad var generalsekretær i perioden 1997 - 2004.

1: Hva har Bibelselskapet betydd for det norske samfunn siden 1816?

– Bibelselskapet som ble opprettet i 1816 var frukt av en bibel og misjonsvekkelse som startet i England 1804. Da bibelvekkelsen kom til Norge var det ikke lenge siden Hans Nielsen Hauge var ferdig med sitt lange fengselsopphold. Bibelselskapet har nå i to hundre år knyttet misjon og bibelarbeid sammen med den opprinnelige visjonen, som ble sådd lenge før konventikkelplakaten ble opphevet i 1841.

– Opprettelsen i 1816 hadde også stor politisk betydning. Den befestet vår uavhengighet som nasjon ved ønsket om å få bibelen på vårt eget språk. Men ulikt bibelselskapene i andre nordiske land og verden over, ble Det Norske Bibelselskap sterkt knyttet til statskirken og biskopene. I de siste 50 år har vi blitt mer tverrkirkelige og globale i vårt arbeid for å støtte bibeloversettelse, bibelspredning og undervisning.

2: Hvilken rolle bør Bibelen spille i den offentlige debatt i Norge framover?

– Den offentlige debatten styres ikke av vår oppfatning av hvilken rolle bibelen bør spille. Men så lenge vi har folk som Richard Dawkins og hans disipler vil bibelen være en aktuell bok i offentlig debatt. I et Skavland-program nylig fikk Linn Ullmann ham til å innrømme at ordet «nåde» ikke finnes i ateistens vokabular. Selv brukte hun «Nåde» som boktittel. Andre forfattere, regissører og skuespillere bruker bibelen og skaper offentlig debatt om budskapet. Men det store spørsmålet er hvilken rolle bibelen bør spille i kirkelig debatt, særlig i aktuelle etiske spørsmål. Skal rekkefølgen være: 1. fornuften 2. tradisjonen 3. bibelen eller motsatt? Alle tre hører med, men så lenge noen av oss holder på at rekkefølgen bør være motsatt vil bibelen være toppaktuell både i og utenfor kirken.

3: Hva er ditt beste minne fra tiden som generalsekretær?

– Det mest spennende var da vi startet arbeidet med den nye bibeloversettelsen i 1999. Vi fant medarbeidere blant noen av landets beste forfattere og kulturarbeidere. Sammen med teologer ble de et team med sterk entusiasme og samarbeidsånd. Mitt beste minne er da Sylfest Lomheim sa, etter at vi hadde sunget den irske salmen «Deg og få skoda» i kapellet på Lovisenberg: «Nå skulle far min ha sett meg, da hadde han vore glad!»

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO