Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Ole Christian Kvarme, generalsekretær 1986-1996 (Foto: Kirken.no)

Foto: Ole Christian Kvarme, generalsekretær 1986-1996 (Foto: Kirken.no)

Enquete: Ole Christian Kvarme

27. mai 2016.

Vi har bedt tidligere generalsekretærer i Bibelselskapet om å svare på et knippe spørsmål i forbindelse med Bibelselskapets 200 års-jubileum. Ole Christian Kvarme var generalsekretær i perioden 1986 - 1996.

1: Hva har Bibelselskapet betydd for det norske samfunn siden 1816?

– Gjennom oversettelse og spredning av Bibelen sørget selskapet for at den ble folkets bok så vel som troens kilde. Med utgangspunkt i denne boken bidrog blant annet haugianismen til å bygge det Norge vi i dag kjenner - med industri, næringsliv og jordbruk, med skoler og diakonale institusjoner, med misjon og globalt engasjement. I dette perspektiv hører også oversettelse til de samiske språkene med.

2: Hvilken rolle bør Bibelen spille i den offentlige debatt i Norge framover?

– Bibelens fortellinger, og ikke minst evangeliene, har et annerledes perspektiv både på gudstro og på menneskets verd enn det som preger mediene. I tillegg til kontroversorienterte debatter ønsker jeg meg den mer langsomme samtalen som setter fokus på gudstroens betydning og utvider rommet for menneskeverdet i dagens kultur.

3: Hva er ditt beste minne fra tiden som generalsekretær?

– Da regjeringen sa ja til å bidra med 3 millioner kroner til den nordiske folkegaven til den russiske kristenhets 1000-års jubileum i 1988 - 150.000 eksemplarer av en russisk kommentarbibel. Det skapte oppmerksomhet om Bibelen i vårt eget land og åpnet opp for samarbeid med kirkene i øst. Da vi startet innbindingen av disse biblene på Gjøvik, var en ortodoks prest med og tegnet korsets tegn over arbeiderne og maskinene der. Det glemmer jeg ikke.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO