Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Bibelstatistikk for 2016

Foto: Bibelstatistikk for 2016

Ny bibelstatistikk for 2016

09. mai 2017. Av: Hans J. Sagrusten

Den siste bibelstatistikken viser at stadig flere språk i verden får tilgang til hele eller deler av Bibelen.

For hvert nytt språk som Bibelen blir oversatt til, kan en ny gruppe mennesker si det samme som ble sagt i Jerusalem på den første pinsedagen: «Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» (Apg 2,11)

En regner i dag med at det er 6 880 språk i verden. 648 av disse har nå en fullstendig bibel, og ytterligere 1 432 språk har fått et helt nytestamente oversatt. Men 434 millioner mennesker har bare en eller flere bøker i Bibelen på sitt språk, og ytterligere 253 millioner mennesker har ingen del av Bibelen oversatt til sitt språk i det hele tatt.

Statistikken viser situasjonen ved utgangen av 2016 og er utarbeidet av Wycliffe bibeloversettere og Progress. Bible TM.

Tilbake til innholdsoversikten