Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet

Foto: Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet

Åndelig og samfunnsbyggende

31. juli 2017. Av: Ingeborg Mongstad-Kvammen

Da Det Norske Bibelselskap ble stiftet i 1816, hadde det sin bakgrunn både i bibelmangel og bibelhunger, så vel som i ønsket om å sikre nasjonens verdigrunnlag. Bibelselskapets arbeid hadde dermed både en åndelig og en samfunnsbyggende hensikt. Det som ofte slår meg i møte med våre samarbeidspartnere i det globale bibelarbeidet er at disse to trekkene ved bibelselskapenes arbeid fortsatt lever.

I land og områder som Cuba, Ukraina, Balkan og Etiopia, bare for å nevne noen, er det en enorm etterspørsel etter bibler. Det finnes en åndelig sult som bare kan stilles i samarbeid mellom kirkene og bibelselskapene. Samtidig er bibelselskapenes styrer og administrasjoner svært bevisste på hvilken samfunnsbyggende rolle de kan og bør ha.

På Cuba er man bevisste på at samfunnet trenger gode verdier som finnes i Bibelen, i møte med vestens kapitalisme. I Ukraina har bibelselskapet engasjert seg for internt fordrevne flyktninger, for soldater på begge sider av fronten. Og ikke minst er bibelselskapet en sentral aktør i landets religiøse råd som har jevnlige møter både med regjeringsmedlemmer og parlamentarikere. På Balkan har bibelselskapene i Serbia, Slovenia, Makedonia, Albania og Kroatia et utstrakt samarbeid. I en region i Europa hvor krigens sår fortsatt er åpne og hvor religiøse motsetninger fortsatt råder, ønsker bibelselskapene å bidra til forsoning ved å arbeide over landegrenser og felleskirkelig. I Etiopia har bibelselskapet engasjert seg både i oversettelsesarbeid og i arbeidet med programmet «Den barmhjertige samaritan», som er vår respons til hiv/aids-pandemien.

I vårt jubileumsår har det blitt ekstra tydelig for meg at Bibelen er viktig for enkeltpersoner og for samfunnsbyggingen ikke bare i Norge, men i hele verden! Samtidig peker pilene nedover når det gjelder bibelbruk i Norge. Derfor var noe av det siste vi gjorde i 2016 å inngå avtale med Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) om en undersøkelse om bibelbruk i Norge. Hva vet vi, og hva må vi finne ut mer om? Dette gjør vi for å kunne møte nedgangen i bibelbruk strategisk og offensivt.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO