Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet

Foto: Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet

Godt nytt bibelår!

14. februar 2018. Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen

Bibelen blir stadig mer brukt i Syria. De årene borgerkrigen har rast, har våre gode medarbeidere i landet distribuert flere bibler enn noensinne. En av grunnene er at de kristne i denne tiden har blitt mer bevisste på sin egen tro. Derfor søker de til kilden for troen. En annen grunn er at Bibelens budskap gir styrke og trøst i hverdagen.

Jeg har i det siste tenkt på hva som motiverer meg til å lese i Bibelen, og hva som gjør at jeg noen ganger synes det er vanskelig. Jeg bor jo i et fredelig land og trenger ikke den samme type styrke som jeg ville trenge om jeg bodde i Syria.

La meg begynne med det som noen ganger gjør bibellesningen vanskelig: min egen konsentrasjon. Noen bibeltekster krever mer konsentrasjon enn andre. Romerbrevet, for eksempel. Jeg synes det er vanskelig å lese Romerbrevet. Det må egentlig studeres. Jeg må sette meg ned i fred og ro og bruke god tid, sjekke kryssreferanser, finne ut mer om Paulus og om begreper som «loven» osv. For jeg synes argumentasjonsrekkene til Paulus kan være ganske kompliserte. Slik opplever jeg også at mange av tekstene i Det gamle testamentet er: De krever konsentrasjon og tid. Og i en travel hverdag kan det være en utfordring.

Det som motiverer meg til bibellesning, og som gjør det lettere, er når jeg opplever at det jeg leser gir meg styrke i hverdagen, at det utvikler troen, er gjenkjennbart eller gjør meg nysgjerrig på det livet som teksten forteller om. Fortellingstekstene er slik. For eksempel Joseffortellingen eller Apostlenes Gjerninger.

I det siste har jeg fulgt en bibelleseplan som jeg fant i bibel-appen YouVersion. Der kan en i løpet av 85 dager lese Apostlenes gjerninger og alle de nytestamentlige brevene. Planen legger opp til at man leser to kapitler om dagen. Men siden brevene i Det nye testamentet er ganske korte, har jeg ofte blitt så oppslukt at jeg har lest et helt brev om gangen. Mange av brevene gir meg styrke i hverdagen, utvikler troen og gjengir situasjoner jeg kan kjenne meg igjen i, og så blir jeg veldig nysgjerrig fordi de vitner om det livet de første kristne levde. Det er også veldig motiverende at jeg hver dag må krysse av for hva jeg har lest. Planen er så motiverende at jeg raskt har lest meg foran skjemaet på 85 dager.

Jeg vet ikke hva som motiverer deg til å lese i Bibelen, eller hva som gjør det vanskelig for deg å lese i Bibelen. Min oppfordring til deg er å finne noe som motiverer deg, og å bruke 2018 til å lese litt mer i Bibelen enn du gjorde i 2017.

Godt nytt bibelår!

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO