Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet

Foto: Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet

Milepæler

16. mai 2018. Av: Ingeborg Mongstad-Kvammen, Generalsekretær

For noen år siden spurte vi cubanske kirkeledere hva bibelbehovet var i landet, dersom alle som går til kirke, skulle få sin egen bibel til odel og eie. Svaret var 960 000 bibler. I et land hvor to millioner mennesker gikk til kirke, manglet altså halvparten av kirkegjengerne sin egen bibel.

Det var et dramatisk høyt tall. Som en følge av dette ble kampanjen «En million bibler til Cuba» satt i gang, som en global kampanje. Årets kanskje viktigste milepæl er at vi nå har nådd målet. Vi har samlet inn penger til en million bibler på Cuba, og nesten alle biblene er nå distribuert! Takk til alle som har bidratt med forbønn for de cubanske kirkene, og for økonomisk støtte til kampanjen!

En annen milepæl er at vi er i ferd med å avslutte flere sentrale oversettelsesprosjekter i Norge. I 2017 ble tekstene til en sørsamisk tekstbok ferdigstilt. Samtidig er den nordsamiske oversettelsen av hele Bibelen i sluttfasen. Det samme er oversettelsen av de deuterokanoniske bøkene (apokryfene) på nynorsk, og revisjonen av disse tekstene på bokmål. Samtidig pågår et treårig lulesamisk oversettelsesprosjekt av gammeltestamentlige tekster. Å oversette Bibelen er kjernen av hva Bibelselskapet skal gjøre. Det er svært gledelig å kunne rapportere om disse viktige milepælene som er knyttet til vår kjernevirksomhet!

Hele ti prosent av Norges befolkning brukte vår nettbibel i løpet av 2017. Samtidig kunne KIFO dokumentere at bibellesningen i befolkningen går nedover. Færre leser Bibelen nå enn før. Denne trenden viser seg antakelig igjen i vårt bibelsalg, som har vært noe lavere i 2017 enn i 2016. Selv om vi har god grunn til å feire viktige milepæler nasjonalt og internasjonalt, utfordrer nordmenns bibellesevaner oss på grunnleggende vis. Bibelselskapet er derfor inne i en utviklingsfase, og vi arbeider stadig med hvordan vi kan bli enda dyktigere til å hjelpe folk til å bruke Bibelen mer.

Takk for deres støtte til Bibelselskapets arbeid!

Lederen er en forkortet og bearbeidet utgave av generalsekretærens innledning til Bibelselskapets årsrapport for 2017.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO