Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Paul Erik Wirgenes er generalsekretær i Bibelselskapet. (Foto: Stein Gudvangen, KPK)

Foto: Paul Erik Wirgenes er generalsekretær i Bibelselskapet. (Foto: Stein Gudvangen, KPK)

– Bibelen påvirker mange

06. desember 2018. Tekst og foto: Stein Gudvangen, KPK

Bibelselskapets nye sjef ble tidlig bibelbegeistret og protesterte høylydt da storesøster fikk bibel, men ikke han. Han tror flere er mer påvirket av Bibelen enn de selv er klar over.

1. desember tiltrer Paul Erik Wirgenes som generalsekretær for Den Norske Bibelselskap. Han har alt vært innom og prøvd ut sjefsstolen og ser fram til oppgavene som venter.

59-åringen er teolog, har lang presteerfaring og kommer fra jobben som direktør for Avdeling for menighetsutvikling i Kirkerådet. Avisen Vårt Land har gitt ham benevnelsen «Den sterke mann», noe som skal beskrive hans store innflytelse i det sentralkirkelige byråkratiet. Han har også en rad styreverv fra misjon, diakoni, forskning og undervisning på sin CV.

Nært forhold

Overgangen til Bibelselskapet ser han på med stor glede.

– Jeg har hatt et veldig nært forhold til Bibelselskapet i mange år, sier Wirgenes som har sammensatt fartstid som menighetsprest, sjelesørger, prestelærer, organisasjonsmann, kirkebyråkrat og forfatter.

Det siste har gitt en naturlig tilknytning til Bibelselskapets forlag, Verbum. I mange år har Wirgenes blant annet hatt ansvaret for Bibelleseplanen som Bibelselskapet gir ut for hvert kirkeår. De fleste bøkene sine – det er blitt 13-14 til sammen – har han dessuten gitt ut på Verbum. Nå blir han sjef for hele virksomheten.

– Dette er en fantastisk jobb å få, er ordene han bruker, og han legger særlig vekt på at Bibelselskapet skal tjene de mange ulike kirkesamfunnene som eier det.

Bibelen påvirker

Wirgenes ser det som sin fremste oppgave å bidra til at flest mulig har en bibel og at de leser i den.

– Jeg tror mange, og flere enn de som tror det selv, er sterkt påvirket av Bibelen uten å tenke gjennom det. De hører noe på radio, i en gravferd eller andre steder, sier Wirgenes som ønsker å bidra til at Bibelen får en sterkere stilling i samfunnet, ikke minst i skolen.

– Kunnskap om Bibelen er viktig for å forstå samfunnet vårt, og hver generasjon må erobre den bibelske fortellingen og lese i Bibelen selv.

– Jeg er fascinert av Bibelen, sier Paul Erik Wirgenes som kranglet seg til sin første bibel som 12-åring. (foto: Stein Gudvangen, KPK)
– Jeg er fascinert av Bibelen, sier Paul Erik Wirgenes som kranglet seg til sin første bibel som 12-åring. (foto: Stein Gudvangen, KPK)

Bibelfascinert

Da Wirgenes var blant de fremste kandidatene til å bli biskop i Borg i 2012, lagde han en egenbeskrivelse der det blant annet står: «Jeg er fascinert av Bibelen.» Slik bør det vel også være, både for biskoper og en påtroppende generalsekretær i Bibelselskapet.

– Hvordan ble du bibelfascinert?

– Det begynte tidlig. Da søstera mi fikk sin første bibel til konfirmasjonen, krangla jeg med mamma og pappa og sa at jeg også ville ha en bibel. Da fikk jeg i oppdrag å lese Hjemmenes Bibel i farger i seks bind først.

– Det var opptaksprøven?

– Ja, og da jeg hadde gjort det, fikk også jeg min første bibel. Da var jeg 12 år gammel, sier Wirgenes som fikk i hende 1930-oversettelsen med danske pronomenformer som «I» og «Eder». Han var ellers allerede vant med arkaiske former og forteller at han tidlig fikk lese i sin bestemors bibel med gotisk skrift.

På 1970-tallet ble han tatt av Jesusvekkelsen. Der sto Skriften høyt i kurs, og det var vel ansett å bære med seg en synlig slitt og velbrukt bibel.

– Denne bibelopptattheten og bibelkjærligheten som jeg fikk som ganske ung, hadde jeg med meg inn i teologistudiet også, sier Wirgenes som sier han har hatt stort utbytte for egen del av å jobbe faglig med tekstene han tidlig ble grepet av. Han har blant annet produsert mange tekstgjennomgåelser i Luthersk Kirketidende, en slags prekenhjelp for prester, mens bokserien Fra søndag til søndag forbereder menige lesere til søndagsgudstjenestens tekster.

Samiske oversettelser

For syv år siden kom den ferskeste oversettelsen av Bibelen fra Bibelselskapet. Det neste store på Bibelselskapets timeplan skjer på et språk generalsekretæren ikke mestrer.

– I 2019 kommer en modernisert og helt ny oversettelse av den nord-samiske Bibelen. Den forrige kom i 1890, så dette er det største som har skjedd av utgivelser på samiske språk på mange tiår, mener Wirgenes.

Han opplyser at Bibelselskapet vil følge opp med utgivelser på lulesamisk og sørsamisk i løpet av de nærmeste årene. Dette faller godt inn i Bibelselskapets visjon om at alle folkeslag skal ha en bibel på sitt eget morsmål og kunne lese den på sitt hjertespråk.

Flere plattformer

Wirgenes mener det skal satses friskt på nye medier og plattformer for å spre Guds ord, men han har ikke mistet troen på den trykte boka.

– Det er en enorm forlagsvirksomhet. Selv om bokas død har vært spådd i flere tiår, selges det flere bøker enn noen gang. I Bibelselskapet skal vi utgi våre titler i en større vifte, mellom permer, som lydbøker og på nettet. Vi har mange brukere på bibel.no, og det er mange som vil ha tilsendt dagens tekst på SMS. Jeg vil gjerne bidra til en offensiv og klok digital utvikling, og vi skal være offensive og prøve ut tilgjengelige kanaler for å kommunisere Bibelens ord og fortellinger. Selv om folks bokhyller skulle bli tømt, tror jeg Bibelen er en av de bøkene som vil finnes i papirformat fortsatt, sier han.

Berøringsangst

Som prest har Wirgenes mange ganger vært i kontakt med mennesker i krise. Når katastrofer inntreffer, settes det ofte pris på kirkens innsats, merker han.

– Men jeg ser en dobbelthet i offentlighetens forhold til kirken. Dels snakkes det stort om kirkens og kristendommens betydning for våre verdier og for menneskers liv. Samtidig er det en utbredt angst for å ta i religiøse temaer, ofte hos de samme instanser. Vi skal ta også denne berøringsangsten på alvor, men ikke ved å trekke oss tilbake. I stedet skal vi argumentere for hvorfor Bibelen og troen er så viktig, sier den nye bibelgeneralen.

KPK

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO