Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Paul Erik Wirgenes er generalsekretær i Bibelselskapet. (Foto: Stein Gudvangen, KPK)

Foto: Paul Erik Wirgenes er generalsekretær i Bibelselskapet. (Foto: Stein Gudvangen, KPK)

Gud elsker menneskers hjertespråk

10. mai 2019. Generalsekretær Paul Erik Wirgenes

Da jeg som ung besøkte min gamle bestemor ville hun ofte at jeg leste en bibeltekst for henne. Helst ville hun bli lest for fra den gamle bibelen sin. «Det er liksom Bibelen i hjertet mitt», sa hun.

Bibelen hennes var stor og slitt gjennom et helt livs lesning. Heldigvis fikk jeg lov til å bestemme selv hvilken tekst som skulle leses. Jeg var ikke veldig erfaren med å lese bøker med gotiske bokstaver, så jeg valgte tekster jeg nesten kunne utenat. Bestemor ble glad og imponert over hvor godt jeg leste fra den gamle boken.

«Tenk at Gud snakker hadiyya!» hørte jeg en etiopisk kvinne sa med sprudlende latter og stor glede. For første gang hørte hun Bibelen lest på sitt eget morsmål. Dette året ferdigstiller Det etiopiske bibelselskapet flere bibeloversettelser. Vi har vært med og finansiert tre av disse oversettelsene, til konso-, kambatta- og hadiyya-språket.

Jeg hører noe av det samme hos bestemor og hos den etiopiske kvinnen. Jeg hører gleden over å høre Ordet fra Gud på sitt eget morsmål. Gleden over at Gud ikke er en fremmed, men at Gud er nær og en av oss. Jeg tror Gud elsker menneskers hjertespråk. Når vi får Bibelen på vår egen språkform og i et godt grafisk uttrykk, taler ordenes budskap til vår tanke og vår sjel.

Dette halvåret har vi ferdigstilt to nye oversettelser. Den sørsamiske tekstboken med kirkeårets tekster fra Svenska kyrkans og Den norske kirkes tekstrekker ble ferdig i høst. Nå ligger den nye nordsamiske Bibelen til bruk på nettet og er snart i trykken. Det ligger i den kristne tros grunnforståelse at Ordet er oss nær. For Gud taler alle menneskers språk.

Det er flott å være generalsekretær i Bibelselskapet. Vår visjon og vårt arbeid er en hellig, rastløs leting etter dette språket som er tro mot de bibelske tekstenes grunnspråk, og som samtidig tilrettelegger disse bøkene for menneskers dagligspråk.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO