Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

(f.v.) Rolf Steffensen, prest i lulesamisk område, Hans-Olav Mørk, prosjektleder på norsk side, Kåre Tjihkkom, prosjektarbeider. (Foto: Erling Urheim)

Foto: (f.v.) Rolf Steffensen, prest i lulesamisk område, Hans-Olav Mørk, prosjektleder på norsk side, Kåre Tjihkkom, prosjektarbeider. (Foto: Erling Urheim)

Lulesamisk bibeldiskusjon på Árran

16. september 2019. Tekst: Hans-Olav Mørk

Verdens mest solgte bok oversettes nå til flere samiske språk. I august fikk nordsamene sin nye Biibbal, den ble lansert i Kautokeino. Nå står lulesamene for tur.

Men hvordan blir den nye bibelteksten? Denne uken var lulesamer samlet på Árran lulesamisk senter for å lese prøvetekster og si sin mening.

Lokalt bibelengasjement

Torsdag 12. september holdt Bibelselskapet i samarbeid med Sør-Hålogaland bispedømme prøvelesning med nye bibeltekster på Árran lulesamisk språksenter. Tekstene som ble framført og diskutert, var fra Første Mosebok og profeten Jesajas bok. En engasjert gruppe mennesker i alderen fra 30 til 85 fikk anledning til å si sin mening om de nye bibeltekstene. Tekstene til Det nye testamentet er allerede oversatt og ble publisert i bokform 2003. De er også tilgjengelig på Bibelselskapets nettside. Språkarbeideren og bibeloversetteren Kåre Tjihkkom fra Drag var sentral på norsk side da Det nye testamentet ble oversatt. Nå er han også med på det krevende arbeidet med å oversette Det gamle testamentet. Det er bibelselskapene i Norge og Sverige som organiserer arbeidet. Samtidig oversettes Bibelen også til sørsamisk og enaresamisk i andre prosjekter.

Frisk meningsutveksling

– Ordene bør ikke skrives på en unødvendig komplisert måte! Slik lød en av de første tilbakemeldingene. Diskusjonen gikk livlig omkring uttrykket «Og Gud så at det var godt», som det heter i skapelsesberetningen fra Første Mosebok kapittel 1. I den nye teksten har uttrykket fått en litt annen valør: «Gud anså det som godt».

– Hva står det på hebraisk? lød spørsmålet fra salen.

– Det står at Gud «så det var godt», svarte bibeloversetteren.

– Da må det stå slik i den nye teksten også! Kåre Tjihkkom noterer flittig. Hvordan kan dette best uttrykkes på lulesamisk?

Et annet viktig spørsmål som ble diskutert, var forholdet mellom «Kanaans språk» og det nye bibelspråket. Kan det språket som brukes i menigheter og forsamlinger for å gi uttrykk for åndelige sannheter, også brukes når Bibelen oversettes? Eller er det nødvendig å finne nye ord og uttrykk for at innholdet i de to tusen år gamle bibelske håndskriftene skal kunne gjenskapes på lulesamisk?

Positiv utfordring til oversetterne

‒ Vi opplever dette som en god tekst, slik lød tilbakemeldingen fra de fleste som var samlet på Árran.

– Men for at det også skal være Guds ord for oss, må vi være sikre på at den lulesamiske teksten gjengir den hebraiske best mulig. Og vi må gjerne kjenne igjen i alle fall noen av de viktige lulesamiske ordene som vi kjenner godt og som betyr så mye for oss.

‒ Det er notert, og det ser vi som en positiv utfordring! lød svaret fra bibeloversetteren.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO