Gå til innhold

1 Min sønn, ta vare på mine ord,
gjem budene mine hos deg!

Alle er velkomne til Samisk Hus i Oslo 27. oktober kl. 18:00-20:00 (Foto: Johan Mathis Gaup)

Foto: Alle er velkomne til Samisk Hus i Oslo 27. oktober kl. 18:00-20:00 (Foto: Johan Mathis Gaup)

«Markusa evangelium» i Samisk hus

21. oktober 2019.

Søndag 27. oktober åpnes den nye samiske bibeloversettelsen, Biibbal 2019, i Samisk Hus i Oslo. Vær velkommen!

Under samisk språkuke 2019 ønsker Bibelselskapet å løfte fram den nye bibeloversettelsen til nordsamisk, Biibbal 2019.

  • Tid: Søndag 27. oktober kl. 18:00‒20:00
  • Sted: Samisk hus, Dronningens gate 8B, 0151 Oslo

Seminaret innledes ved bibelselskapets prosjektleder for den nye nordsamiske bibeloversettelsen, Hans-Olav Mørk. Magne Ove Varsi leser deretter nordsamiske tekster fra Markusevangeliet. Deretter blir det kaffe og samtale.

Arrangør: Bibelselskapet, Samisk Kirkeråd og Ressursgruppe for samisk kirkeliv i Oslo bispedømme

En stor språklig begivenhet finner sted i året for urfolksspråk: lanseringen av en ny oversettelse av Bibelen til nordsamisk.

Den nye oversettelsen, Biibbal 2019, er et resultat av mer enn 30 års arbeid og er et unikt språkprosjekt. Teksten er blitt til i samarbeid mellom samiskspråklige oversettere fra hele Sápmi, blant andre Britt Rajala fra Tana og Helena Valkeapää fra Utsjoki.

Språklig hovedkonsulent har vært dr. Tuomas Magga, Oulu, som overtok etter professor Nils Jernsletten, Tromsø. Også professor Mikael Svonni, Kiruna, og professor Ole Henrik Magga, Kautokeino, har deltatt i prosessen. Språkkonsulent under sluttredaksjonen har vært seksjonssjef ved Senter for samisk i opplæringa Berit Anne Bals Baal, Kautokeino.

Bibelselskapene i Norge, Sverige og Finland er ansvarlige for oversettelsen. Forrige oversettelse av hele Bibelen kom i 1895. Denne oversettelsen ble i all hovedsak utført av Lars Jakobsen Hætta, som hadde deltatt i Kautokeino-opprøret. Arbeidet startet mens han satt fengslet på Akershus festning. Selv om Biibbal 2019 er et selvstendig arbeid, har Hættas oversettelse vært noe av grunnlaget også for den nye oversettelsen.

Alle er velkomne til Samisk Hus søndag 27. oktober

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO