Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Svein Ellingsen til minne (Foto: Morten Krogvold)

Foto: Svein Ellingsen til minne (Foto: Morten Krogvold)

En kjempe har forlatt oss

06. april 2020. Av: Paul Erik Wirgenes, generalsekretær i Bibelselskapet

Med stor sorg har vi mottatt nyheten om at salmedikter, hymnolog og billedkunstner Svein Ellingsen døde på palmesøndag, 5. april 2020.

Svein Ellingsen ble født 13. juli 1929. Siden 1976 har han vært statsstipendiat. Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs orden i 1995, og æresdoktor både ved Åbo Akademi i Finland i 2002 og ved Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo i 2008. Han har mottatt en rekke kulturpriser.

Gjennom et langt liv har Svein Ellingsen gitt oss noen av de fineste salmene vi har. I krisetid er det hans salmer som synges over hele landet. Det er salmer i et enkelt og meislet språk, det er ord til den ordløse, en trøst når det er mørkt i livet, en visshet om at det finnes et skjult nærvær. Han er Norges mest leste dikter. Svein Ellingsens salmer har stor betydning i de nordiske landene og er oversatt til en rekke andre språk.

Svein Ellingsens evne til billedskapende poesi har på en unik måte skapt språk for den ytterste fortvilelse, den store gleden, for troens mysterium og for undringen over livet. Vers 2 av hans salme «Nå åpner savnet sine øde vidder» er preget i minnetavlen på Torghatten som språk for sørgende etter Torghattulykken i 1988:

Svein Ellingsen til minne (Foto: Morten Krogvold)
Svein Ellingsen (Foto: Morten Krogvold).

Du snur ditt ansikt og må se tilbake.
Ti tusen ganger skjer det om igjen.
Du går allikevel i livets retning
når du lar sorgen bli din følgesvenn.
Din fot blir ledet over gåters avgrunn,
og i din uro får du eie fred.

(NoS 873)

Svein Ellingsen har hatt et årelangt samarbeid med Verbum Forlag om utgivelser av hans verker. Det har vært enkeltsalmer og salmebøker der Ellingsen er godt representert. Men også større samlinger, som I lyset fra Guds fremtid. Meditasjoner og salmer i utvalg (1999), sorgbøkene med hans egne bilder Alt ble med ett så stille. Salmer og bønner i sorg (2002) og Under nådens hvelving. Salmer og bønner i motgangstid (2008), og samlede dikt En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme (2009).

Det har vært en glede og ære for Bibelselskapets forlag, Verbum å være formidlere av Svein Ellingsens perler. Vi vet at perlene er blitt formet gjennom smerte og sorg. Svein Ellingsen har gitt oss ord som er personlige og hardt tilkjempet. Vi lyser fred over Svein Ellingsens minne.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet er gjemt i et jord-dekket frø.
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

(Vers fire i påskesalmen: Døden må vike for Gudsrikets krefter, 1975 - NoS 209)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO