Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Om Bibelselskapets historie

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boka i vår kultur. Bibelselskapet arbeider derfor for å gi mennesker Guds ord «på et språk de forstår og til en pris de kan betale». De fleste kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende organer.

Bibelselskapet ca 1910: Bibelhuset i Munchs gate, Oslo.
Bibelselskapet ca 1910: Bibelhuset i Munchs gate, Oslo.
Kilde: Oslobilder (Creative Commons 3.0 lisens)

Det Norske Bibelselskap ble stiftet i 1816 og er den eldste felleskirkelige organisasjonen i Norge. Bakgrunnen var både opprettelsen av et bibelselskap i England i 1804 og Norges frigjøring fra Danmark i 1814. Bibelbevegelsen skjøt fart på begynnelsen av 1800-tallet med Det britiske bibelselskap som moderselskap og opprettelse av en rekke nasjonale bibelselskaper i Europa og USA. Målet var å gjøre Bibelen til folkeeie.  

Nasjonsbygging
I dette lå det også for Norges vedkommende et ønske om en nasjonal bibelproduksjon. Opprettelsen av et eget norsk universitet i 1811, frigjøringen fra Danmark og vedtak av Norges Grunnlov i 1814 og opprettelsen av eget norsk bibelselskap i 1816 er tre begivenheter som har hatt betydning for norsk historie fram til vår tid. Ingen bok har hatt større betydning for vårt folk enn Bibelen. Det er Bibelselskapets oppgave å sørge for at Den Hellige Skrift fortsatt skal være med å prege vårt folk og vise den enkelte vei til personlig frelse og liv i Gud.

Bibelmangel
Da Bibelselskapet ble stiftet var det langt mellom hver bibel. I enkelte strøk av landet eide gjennomsnittlig hver fjerde husstand en bibel. Andre steder kom en fram til at hver 30. person hadde en bibel. I nesten halvparten av prestegjeldene var skolen og lærerne helt uten bibler. Fra begynnelsen av lå det Bibelselskapets folk på hjertet å utgi hele Bibelen på norsk. Men først i 1904 kom en oversettelse som brøt med det danske språket. Vi fikk en ny oversettelse i 1930. Etter 20 års arbeid ble hele Bibelen utgitt i ny oversettelse i 1978. I 1899 ble Det nye testamente trykt på nynorsk og i 1921 var hele Bibelen oversatt til nynorsk. En ny nynorskutgave kom i 1938, og i 1978, samtidig med bokmålsutgaven, ble hele Bibelen utgitt i ny oversettelse til nynorsk.

Ny bibeloversettelse i 2005/2011
Bibelselskapets arbeid med å revidere Bibelen fra 1978/85 ble satt i gang i år 2000. Fem år senere kom en ny oversettelse av Det nye testamentet. I tillegg til prinsippet om at språket skal være forståelig og på et godt, moderne norsk, har oversetterne lagt mye vekt på å holde seg tettere til grunnteksten enn i 1978-oversettelsen. 19. oktober 2011 lanserte Det Norske Bibelselskap hele Bibelen i ny oversettelse: Les mer om Bibel 2011 her.

Nasjonen skal bygges

Hvem skulle forsyne Norge med bibler etter 1814? Til da hadde både bibler, salmebøker og oppbyggelseslitteratur kommet fra København. Nå ble det nødvendig å løse denne oppgaven selv. Les mer

En månedslønn for en bibel

Dyr og vanskelig å få tak i. Dårlig med lys i mørke kvelder og tungt bibelspråk. Forholdene lå ikke særlig godt til rette for å lese Bibelen i Norge på midten av attenhundretallet. Les mer

En ku var ikke nok

Da skotten Ebenezer Henderson og landsmannen John Paterson kom til Norge på begynnelsen av 1800-tallet, ble de sjokkert over tomme kirker og mangel på kristentro i landet. Les mer

Fra bibelmangel til bibelmisjon

«Det er vel neppe noget land i Europa, der mere trænger til et saadant Selskabs Stiftelse end vort Fædreneland, især efter Fraskillelsen fra Danmark.» Les mer

«Vår forholdsvise del»

I mange år kunne norske bibelvenner lese i Bibelselskapets årsberetning om bibelarbeidet i andre land. Men først fra 1950-tallet begynte også vi å ta vår del av ansvaret for bibelmisjonen i verden. Les mer

Svenskenes morgengave til Norge - et bibelselskap?

Hva var grunnen til at Bibelselskapet ble dannet, bare to år etter at unionen med Sverige trådte i kraft? I boken «Bibelen - boken som formet vår kultur» svarer forfatter Dag Kullerud på dette spørsmålet. Les mer

Bibelutgaver i Norge i 200 år

Fra 1816 til i dag har det kommet ut en rekke bibler og nytestamenter i Norge. I denne oversikten presenterer vi et utvalg av de viktigste utgavene. Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO