Gå til innhold

10 Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få.

Tilrettelagt for deg

Bibel.no har et bredt stofftilfang som også er tilrettelagt for ulike brukergrupper:


Vi anbefaler alle brukere å logge seg inn via "Min side". Der får de ulike brukere spesialtilpasset informasjon og tilgang på ulike elektroniske administrasjonsverktøy.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO