Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Bibelens innhold

Gutenberg-bibelen fra 1455 (Kilde: Wikimedia Commons)

Biblioteket Bibelen

Bibelen er ikke bare en enkelt bok, selv om den svært ofte framstår som det. Den er et helt bibliotek, som rommer 66 skrifter. Les mer
Fortellingen om hvordan Moses får de ti bud av Gud på Sinai er sentral i Det gamle testamentet (Kilde: G. Doré, Wikimedia Commons).

Det gamle testamentet (GT)

Det gamle testamentet består av i alt 39 skrifter, som er blitt til under svært forskjellige forhold og til ulike tider. Guds forhold til Israel er hovedtemaet. Les mer
På Abraham Bloemarts maleri av de fire evangelistene ser vi også de fire skapningene som ble knyttet til forfatterne. Matteus ble representert ved en engel, Markus en løve, Lukas en okse og Johannes en ørn (Kilde: Wikimedia Commons).

Det nye testamentet (NT)

Det nye testamentet har 27 skrifter. Jesu liv og begynnelsen på den kristne kirke er hovedtema. Les mer
Sankthans feires til minne om Johannes Døperens fødselsdag. Her er Johannes og Jesus fremstilt på et maleri av en samisk kunstner fra Kolahalvøya, Russland.

Bibelsk persongalleri

Bibelen forteller om svært mange personer. De er viktige for historiene som fortelles, men de har også en annen og større betydning. Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO