Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Bibelsk persongalleri

Bibelen forteller om svært mange personer. De er viktige for historiene som fortelles, men de har også en annen og større betydning.

Maleri av en samisk kunstner fra Kolahalvøya, Russland, som viser Johannes Døperen og Jesus.Bibelen formidler den store historien om Gud og mennesker, men den gjengir også en lang rekke mindre fortellinger som handler om enkeltpersoner. Fortsatt i dag kan vi speile oss i disse menneskene og på den måten lære noe, både om oss selv, vårt forhold til Gud og til andre mennesker.

Nedenfor kan du lese mer om et utvalg viktige personer fra Bibelen, for eksempel om David: Det gamle testamentet forteller at han var en stor konge, men også en person med flere menneskelige svakheter. Eller om Judas, som Det nye testamentet forteller at er en av Jesu nærmeste følgesvenner inntil han forråder ham.

Ikke minst kan du lese om Jesus, Guds sønn og verdens frelser som samtidig også er et helt menneske. Bibelens personfortellinger er svært gamle og forteller om en annen tid enn den vi lever i, men i historiene skildres menneskelig svakhet og styrke som fortsatt i dag - og til alle tider - vil ha noe å si om den måten mennesket lever på.

Flere av artiklene er gjengitt med tillatelse fra Det Danske Bibelselskab ( www.bibelselskabet.dk ) og omarbeidet til norsk ved Else-Marie Sjølie.

Alfabetisk sortering   |   Kronologisk sortering

Abraham og Isak

Vi kan lese om Abraham i 1. Mosebok. Men han er ikke bare en mann fra Det gamle testamentet. Han er den personen som de tre store verdensreligionene jødedom, kristendom og islam har felles. Ifølge alle de tre religionene regnes Abraham som vår stamfar.
Les mer

Adam og Eva

Adam og Eva er de to første menneskene vi hører om i Bibelen og de første menneskene som ble skapt av Gud. Les mer

David

Kong David er på mange måter idealet i Bibelen, både som konge og som menneske. Historien om ham er da også en av Det gamle testamentets lengste og mest begivenhetsrike. Han er gjetergutten som etter mange dramatiske hendelser blir idealkongen. Les mer

Ester

Den modige dronningen som reddet sitt folk fra utryddelse . Les mer

Jakob

Jakob er en svært viktig person i Det gamle testamentet. Han er Abrahams barnebarn og Isaks sønn. Sammen med de to er han en av patriarkene, altså stamfar til Guds folk, Israel. Det er et fast uttrykk som brukes mye i Bibelen, spesielt i Det gamle testamentet, at Gud er «Abrahams, Isaks og Jakobs Gud». Les mer

Jakob og Johannes

Vi møter brødrene Jakob og Johannes i Det nye testamentet. De er to av de tolv disiplene til Jesus. De er fiskere, akkurat som Peter og broren hans, Andreas. Peter, Andreas, Jakob og Johannes var de første som forlot alt for å bli disiplene til Jesus. Les mer

Jeremia

Jeremia er en av de store profetene i Det gamle testamentet. I profeten Jeremias bok kan man lese om hvordan han ble utvalgt av Gud til å være profet for folket og hele verden. Det var Gud selv som la sine ord i munnen hans. Les mer

Jesaja

Profeten Jesaja kjenner vi fra Jesajas bok i Det gamle testamentet. Jesaja er den boken i Det gamle testamentet som brukes oftest ved tekstlesningene i Den norske kirkes gudstjenester. Les mer

Jesus

Jesus er hovedpersonen i Bibelen, det er ham det hele dreier seg om. På hebraisk betyr navnet hans «Javeh frelser». Javeh er det navnet som brukes om Gud i Det gamle testamentet.
Les mer

Job

Historien om Job finner vi i Jobs bok i Det gamle testamentet. Det er en fortelling om viktige og evig aktuelle temaer i menneskelivet. Den handler nemlig om skyld, om lidelse, om fellesskap og om forskjellen mellom Gud og mennesker. Les mer

Jona

Jona er den femte i rekken av de såkalte 12 små profeter i Det gamle testamentet og hovedpersonen i Jonas bok. Handlingen i boka er lagt til 700-tallet f.Kr. Boka er mest kjent for sin første del, hvor Jona ble kastet på havet og slukt av en stor fisk. Andre del av boka består av Jonas profeti til innbyggerne i storbyen Ninive og hvordan dette budskapet ble tatt i mot. Les mer

Josef

Historien om Josef er en av de mest dramatiske fortellingene i Det gamle testamentet. Han går fra å bli utstøtt av brødrene sine hjemme i Kanaans land til å være den mektigste mannen i Egypt. Han er både klok og pen, og det bringer ham både ulykke og suksess. Les mer

Judas

Judas Iskariot er den store skurken i Det nye testamentet. Selv om det egentlig ikke står så mye om ham i Bibelen, er han likevel en av de mest kjente personene. Han var nemlig den som forrådte Jesus. Les mer

Kain og Abel

Historien om Kain og Abel er en av de mest kjente historiene i Det gamle testamentet. Som mange andre av de mest berømte fortellingene er også denne overraskende kort. Les mer

Maria

Maria er Jesu mor. Ifølge Det nye testamentet er hun en ung jente fra Nasaret som er forlovet med tømreren Josef. Livet hennes blir totalt forandret da hun får besøk av erkeengelen Gabriel. Les mer

Maria Magdalena

Maria Magdalena er en av de personene i Bibelen som vi synes vi kjenner best. Det er egentlig litt merkelig, for det står ikke så mye om henne i Det nye testamentet - og det mange tror de kjenner henne for, står det ikke noe om i Bibelen i det hele tatt. Les mer

Marta og Maria

Marta og Maria var Jesu venner. Kanskje var de også hans disipler? Les mer

Moses

Moses er på mange måter den viktigste personen i Det gamle testamentet. Han er så viktig at de jødiske menighetene i Norge og Norden er oppkalt etter ham og har navnet Det mosaiske trossamfunn. Moses var ikke bare den som ledet israelittene ut fra slaveriet i Egypt, men det var også han som tok imot Loven fra Gud, blant annet de 10 bud. De fem første bøkene i Bibelen, Mosebøkene, har også navn etter ham. Les mer

Paulus

Vi kan lese om Paulus i Det nye testamentet. Han har en spennende og sammensatt historie. Han begynte som en forfølger av de nye kristne menighetene, men endte som en kjent misjonær og forkynner av den kristne tro. Han var den som fikk utbre evangeliet til flest steder og menigheter i sin samtid. Les mer

Peter

Peter er den av Jesu disipler som er mest kjent. Han er litt som Dr. Watson i forhold til Sherlock Holmes; han sier ganske ofte de helt gale tingene. Til gjengjeld sier han det på en måte som gjør at leserne forstår bibeltekstens budskap. Les mer

Pontius Pilatus

Pontius Pilatus var stattholder for den romerske okkupasjonsmakten i Jerusalem på Jesu tid. Han er kanskje den romeren som er mest omtalt noensinne. I den kristne kirke blir han nevnt hver eneste gang vi sier trosbekjennelsen. Da sier vi «...pint under Pontius Pilatus». Det var altså han som lot Jesus torturere og henrette på langfredag. Les mer

Rut

En fortelling om trofasthet, kjærlighet og kvinnelist. Les mer

Salomo

Kong Salomo kan vi lese om i Det gamle testamentet. Han er kjent for to ting: Sin store rikdom og sin store visdom. Det var han som bygde templet i Jerusalem. I løpet av hans regjeringstid ble også Israel rikere og mer betydningsfullt enn det hadde vært under hans far, kong David. Les mer

Tomas

Tomas er en av de tolv disiplene til Jesus. Han er mest kjent fra Joh 20,24-29. Denne fortellingen gjør at han ofte blir kalt for «tvileren Tomas» eller «den vantro Tomas». Han ville ikke tro at Jesus hadde stått opp fra de døde før han selv hadde sett det med egne øyne. Les mer
Til fastelavn kunne man kle seg ut og lage skøyerstreker. Med askeonsdag startet alvoret - og man ble tegnet i pannen med et kors av aske som symbol på ydmykhet og på at et hvert menneske skal dø. (Foto: Wikimedia Commons)
Les mer om bakgrunnen for de kristne høytidene:

Nedlastbare lydfiler

symbol9 Det nye testamentet i 17 gode og overkommelige lydfiler til enkel nedlasting til MP3-spilleren.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO