Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Jakob og Johannes

Vi møter brødrene Jakob og Johannes i Det nye testamentet. De er to av de tolv disiplene til Jesus. De er fiskere, akkurat som Peter og broren hans, Andreas. Peter, Andreas, Jakob og Johannes var de første som forlot alt for å bli disiplene til Jesus.

Apostel JohannesTordensønnene
Brødrene Jakob og Johannes er sønnene til en mann som het Sebedeus. Derfor blir de i evangeliene kalt for Sebedeus-sønnene. I Mark 3,17 blir de også kalt for «tordensønnene». Det er blant annet blitt begrunnet med at de var så ivrige og pågående.

Jakob og Johannes er ikke bare blant de første disiplene vi hører om. De er også noen av dem vi hører mest om. Sammen med Peter blir de beskrevet som de som sto Jesus nærmest. De var for eksempel sammen med ham både ved «forklarelsen» på fjellet. (Matt 17,1) og i Getsemanehagen, der Jesus ba før han ble arrestert natten til Langfredag (Mark 14,33).

Apostel JakobDisipler og mennesker
Men selv om Jakob og Johannes tilhørte den innerste krets, var de av den grunn ikke eksemplariske etterfølgere, slik som Peter. De spurte for eksempel i Mark 10,35–45 Jesus om å få de beste plassene i det riket han skulle opprette. I Matt 20,20–28 var det riktignok moren som ba om dette på vegne av sønnene. Jakob og Johannes hadde misforstått det Jesus prøvde å lære dem. Men på den måten fikk Jesus muligheten til å forklare at det er den som tjener andre som har den beste plassen i Guds rike.

I Getsemanehagen gikk det enda verre. Her sovnet disiplene, selv om Jesus hadde bedt dem om å våke sammen med ham i hans vanskeligste kamp. Jakob og Johannes var altså ivrige og velvillige disipler, men de var også mennesker som ikke alltid klarte å stå distansen helt ut.

Sebedeus-sønnene etter Jesu død og oppstandelse
Den kirkelige tradisjon forteller at Johannes har skrevet det som kalles de fem Johannes-skrifter i Det nye testamentet. Det er Johannes-evangeliet, første, andre og tredje Johannes-brev, dessuten Johannes Åpenbaring. Men i følge alminnelig anerkjent forskning regner man ikke dette for sannsynlig.

Tradisjonen sier også at Johannes er den disippelen som i Johannesevangeliet blir omtalt som «den disippelen Jesus elsket». (Joh 19,26) Men denne nevnes aldri ved navn.

I Apostlenes gjerninger 12,2 kan man lese at den jødiske kong Herodes fikk Jakob henrettet, fordi han var en kristen. Ifølge Bibelen ble altså Jakob en av de første kristne martyrer etter Stefanus.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO