Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Jesaja

Profeten Jesaja kjenner vi fra Jesajas bok i Det gamle testamentet. Jesaja er den boken i Det gamle testamentet som brukes oftest ved tekstlesningene i Den norske kirkes gudstjenester.

JesajaDet er fordi vi der finner tekster som kristne helt fra begynnelsen har lest som profetier om Jesus. Navnet til Jesaja er hebraisk og betyr «Herrens frelser». Navnet er dannet av samme rot som navnet Jesus.

Dom og frelse
Både Jesaja og 2. Kongebok forteller at Jesaja ble valgt av Gud til å fortelle israelittene om to helt motstridende ting, nemlig dom og frelse. Gjennom profeten Jesaja ville Gud fortelle folket at de hadde vært ulydige, og at det ville føre til alvorlig straff, nemlig bortførelsen til Babylon. Men han ville også trøste dem og fortelle at historien ikke ville ende der.

David og Jesus
I den forbindelse talte Jesaja om en rest som skulle bli igjen når folket gikk under. Fra den skulle det skyte fram en kvist, Isais stubb, som det står i Jes 11,1. Kong David var sønn av Isai, og kristne har til alle tider lest denne profetien som en forutsigelse om Jesus. Marias mann, Josef, stammet ifølge Matteusevangeliet fra David, og samtidig er Jesus i evangeliene beskrevet som en ny David.

Du kan lese mer om Jesus og David her.

Rene lepper
Før Jesaja kunne begynne å profetere renset en engel leppene hans med glødende kull. Det var en symbolsk handling, som gjorde ham klar til den nye oppgaven som profet: Leppene hans ble renset for hans egne menneskeord, slik at de ord han skulle tale i framtiden skulle være Guds ord. For akkurat det var profetenes oppgave; å tale på vegne av Gud.

Sinne og kjærlighet
Profeten Jesaja talte som nevnt om dom og frelse. Det er et godt bilde på at det kristne budskapet er et budskap om en Gud som ser på menneskenes ulydighet og synd med strenge øyne. Men Gud er samtidig tålmodig og lar seg mildne av sin kjærlighet til menneskene.

Det er altså flere ting å si om forholdet mellom Gud og mennesker, også innenfor rammen av den samme boken i Bibelen. Man kan si det på den måten at hver gang menneskene tenker at Gud har forlatt dem, så skaper han en ny start.

Den eneste Gud
Jesaja tegner et veldig sterkt bilde av Gud. Han slår fast at det bare finnes én Gud, Israels Gud. På den tiden var det ellers vanlig at man hadde mange guder, én gud for solen, én for månen, én for livet, én for døden osv. Men i Det gamle testamentet, og derfor også i kristendommen, er det bare plass til én eneste Gud.

Denne Gud har skapt alt og er herre over alle ting. Det er få steder det er beskrevet så sterkt som hos Jesaja. Derfor er det også en del av gudsbildet i denne boken at Gud står bak både lys og mørke, det gode og det onde. Gudsbildet som blir tegnet er derfor nokså komplisert.

«Blomstre som en rosengård»
Grundtvig har diktet adventssalmen «Blomstre som en rosengård» over noen av Jesajas profetier i kapittel 35. Her forteller Jesaja om en lykkelig tilstand, der lamme går, blinde ser og døve hører. Kristendommen tolker det som en profeti over det som skjedde da Jesus kom til verden. Han helbredet syke og ga stumme mennesker stemmen igjen. Han åpnet for livet og gjorde dom til frelse.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO