Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Salomo

Kong Salomo kan vi lese om i Det gamle testamentet. Han er kjent for to ting: Sin store rikdom og sin store visdom. Det var han som bygde templet i Jerusalem. I løpet av hans regjeringstid ble også Israel rikere og mer betydningsfullt enn det hadde vært under hans far, kong David.

SalomoSalomo var kong Davids yngste sønn som han fikk med Batseba. Batseba var en av Davids mange koner og det var egentlig ikke hennes sønn som skulle arve tronen. Hun klarte likevel - med list - å overtale den gamle kong David, og Salomo ble konge etter Davids død.

Templet
Kong David fikk ikke lov av Gud til å bygge templet, fordi han hadde blod på hendene. I Salomos tid var det derimot fred og velstand i landet og Gud lot derfor Salomo få oppføre det store templet i Jerusalem. Templet ble da det eneste stedet der man kunne tilbe Gud og ofre til ham.

I Første Kongebok kapittel 6 kan vi lese om hvordan templet ble bygget og hvor rikt det ble utsmykket.

Salomos visdom
Kong Salomo er som sagt kjent for sin visdom. Denne visdommen fikk han ifølge Første Kongebok kapittel 3 da han som ung konge møtte Gud i en drøm. Gud sa til ham at han kunne be om hva han ville. Salomo ba om et lydhørt hjerte og evnen til å skille mellom godt og ondt, slik at han kunne herske rettferdig over Israel.

Det ønsket falt i Guds smak, og Salomo fikk det han ba om. I tillegg ble han belønnet med stor rikdom og ære.

Salomo og bøkene
Bibelen forteller om Salomos visdom blant annet ved at bøkene Forkynneren, Høysangen og Ordspråkene i Det gamle testamentet er tillagt ham. Første Kongebok forteller også om hvordan den ekstremt rike og kloke dronningen av Saba oppsøkte kong Salomo og ville sette ham på prøve med gåter. De klarte han selvsagt uten problemer.

Fortellingen om Salomos lure og kloke dom mellom to kvinner som sloss om samme barn er en av de mest kjente fortellingene i Det gamle testamentet. Les mer om kong Salomos dom her.

Salomo og kvinnene
Bibelen forteller at Salomo, akkurat som sin far, var glad i vakre kvinner. Han giftet seg med ikke mindre enn tusen av dem. De var ikke alle av Israels folk, noen var også fra fremmede folkeslag og hadde fremmede guder.

Den slags ekteskap hadde Gud egentlig forbudt fordi menn som elsker kan være lette å lokke. Salomo ble da også svak i troen på Herren Gud og begynte å dyrke sine koners guder ved siden av.

Guds vrede
Da ble Gud sint og sa til Salomo at hans slekt skulle miste herredømmet over Israel. På grunn av hans far kong David skulle det likevel ikke skje i Salomos egen levetid. Etter Salomos død ble riket delt, og det var på mange måter begynnelsen til slutten for folket.

Gull og glitter
Salomo er en fremtredende person i Det gamle testamentet. Han var rik, klok og hadde kvinnetekke. Men når alt kommer til alt, var det viktigste med Salomo at det var Gud som hadde gitt ham alt han hadde og kunne.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO