Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Tomas

Tomas er en av de tolv disiplene til Jesus. Han er mest kjent fra Joh 20,24-29. Denne fortellingen gjør at han ofte blir kalt for «tvileren Tomas» eller «den vantro Tomas». Han ville ikke tro at Jesus hadde stått opp fra de døde før han selv hadde sett det med egne øyne.

ThomasTilnavnet til Tomas er «Didymos». På gresk betyr det tvilling. Noen mener at det viser til at han ofte var todelt i levemåte og oppfatning. På den ene siden var han Jesu disippel og bekjente seg til ham. Samtidig stilte han flere ganger spørsmål ved Jesus og hans lære. Et eksempel på det er i Joh 11,16 og 14,5 og ikke minst i 20,24-29.

Det er et godt eksempel på at tvilen alltid er troens tvilling. De to, tro og tvil, følger hverandre som tvillinger. Det er et vilkår som er blitt personifisert i Tomas.

Tvileren
Da de andre disiplene fortalte Tomas at de hadde sett den oppstandne Jesus, så ville Tomas bare tro det hvis han selv kunne stikke fingrene i Jesu sår og naglemerker. Han ville på egen hånd være helt sikker på at det virkelig var Jesus.

Da den oppstandne Jesus besøkte disiplene sine igjen, tilbød han derfor Tomas å røre ved sårene hans. Han oppfordret ham samtidig til å tro. Tomas reagerte ved å svare: «Min Herre og min Gud!» og opplevde nok at han egentlig ikke trengte slike håndfaste bevis.

Den moderne Tomas
Men det står likevel fast at Tomas bare ved å høre ikke umiddelbart kunne tro at Jesus var stått opp fra de døde. Det er jo alle andre kristne etter oppstandelsen henvist til. Derfor bruker Jesus også Tomas til å si at de som tror på ham uten selv å ha sett ham, er salige.

I dag kan man på den måten speile seg i Tomas, i hans tro og hans tvil. Den splittede Tomas likner oss splittede moderne mennesker. Men vi kan også være sikre på at selv om man ikke lever samtidig med Jesus, og derfor ikke fysisk kan stikke fingrene i sårene hans, så kan man tro på ham. Man kan tro at han er stått opp fra de døde og at han er nær hos oss i dag.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO