Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Tilblivelse

Slik ble Bibelen til

Man regner med at mange av Bibelens historier, salmer og dikt har vært overlevert muntlig, ofte over lang tid, før de ble skrevet ned. Les mer

Bibelens inndeling (oppbygning)

Den kristne Bibel er inndelt i tre hoveddeler: Det gamle testamentet, apokryfene og Det nye testamentet. Les mer

Kanonhistorie: Hvem skal ut?

Etableringen av den kristne kánon handlet om hvilke nye bøker som skulle få status på linje med de gamle hellige bøkene som utgjorde Skriften, jødenes bibel. Les mer

Den materielle Bibelen

Bibeltekster har blitt nedskrevet og kopiert på mange forskjellige materialer over et tidsrom på omlag 3000 år. De bibelske tekstene har også kommet i varierende fysiske former, noe som kan fortelle oss om bruken av de bibelske bøkene. Les mer

Fra papyrus til PC

Det nye testamentet har gått en lang vei før det har kommet til oss. Det har gått fra gamle håndskrifter til nye medier, fra papyrus til PC. Les mer

«Det store puslespillet» - studieoppgaver

Studieoppgaver til Hans Johan Sagrustens bok Det store puslespillet
av Hans J. Sagrusten, Verbum Forlag 2014 Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO