Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Det gamle testamentets kanon

Den jødiske Tanak, som tilsvarer Det gamle testamentet i de lutherske og reformerte kirker, ble av en gruppe jødiske lærde allerede i 90 e.Kr fastsatt som hellig skrift. Denne består av de 39 skriftene som i dag finnes i de fleste norske bibelutgaver.

Tanak (Det gamle testamentet) ble opprinnelig skrevet på hebraisk, men ble allerede i det 2. århundre f.Kr. oversatt til gresk. Den mest brukte oversettelsen den gang var Septuaginta (av latin ”sytti”), som ble de første kristnes Bibel. Her er en oversikt over noen viktige håndskrifter for fastsettelsen av Det gamle testamentets tekst.

Sølvrullene i Hinnomdalen
I 1979 ble to små sølvruller funnet i Hinnomdalen i Jerusalem. De viste seg å være fra 600-tallet f.Kr., dvs. ca. 2600 år gamle. Sølvrullene er de eldste fragmenter av en bibeltekst som er funnet. Da de ble rullet ut, var de 39 mm og 97 mm lange. Teksten, som var skrevet på gammelhebraisk, var den aronittiske (eller prestelige) velsignelsen fra 4 Mos 6,24-26.

Bokrullene i Qumran
I Qumran, ved den nordvestlige enden av Dødehavet, ble det i årene 1947-52 funnet deler av 800 bokruller i elleve forskjellige huler. To hundre av disse rullene inneholdt bibelske bøker. De var gjemt i leirkrukker i huler oppe i fjellsidene. Den åtte meter lange Jesaja-rullen (1Qisaa) fra hule 1 er den mest berømte, og den eneste rullen som er komplett. Den er datert til ca år 125 f. Kr. og er ca. tusen år eldre enn det eldste hebraiske håndskriftet man da kjente til.

Stor Jesaja Skriftrulle
De såkalte Dødehavsrullene er de eldste bevarte manuskriptene vi har av Tanak (GT). Dette er Jesajarullen.
Kilde: Wikimedia Commons

Codex Leningradensis
Kodeks Leningrad ble skrevet i Kairo på hebraisk ca. 1008 e.Kr. Kodeksen er den eldste komplette teksten vi har av den hebraiske bibel, og er derfor blitt standard tekst for de fleste utgaver og oversettelser av Bibelen. Boken blir nå oppbevart på et museum i St. Petersburg, tidligere Leningrad, og har fått navn etter dette.

Redigert av: Rebecca Solevåg

Leningrad kodex
Kodeks Leningrad fra ca. 1008 e.Kr. brukes som standardtekst for oversettelser av Det gamle testamente
Kilde: Wikimedia Commons

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO