Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

«Det store puslespillet» - studieoppgaver

Studieoppgaver til Hans Johan Sagrustens bok Det store puslespillet
av Hans J. Sagrusten, Verbum Forlag 2014


Hans Johan Sagrusten
Hans Johan Sagrusten

Studieoppgavene passer til arbeid i grupper, men kan også brukes til individuelt studium. De praktiske øvelsene passer for både mindre og større grupper. Oppgavene legger opp til åtte samlinger på 1-2 timer. En kan søke K-stud om støtte til studiesamlingene.

Studieoppgavene lastes ned som PDF-filer og kan kopieres opp i det antallet som en ønsker. De kan distribueres fritt i den formen de har i disse PDF-filene. Hvis en derimot kopierer momenter fra oppgavene og bruker i andre sammenhenger, ber vi om at en ikke knytter disse til tittelen «Det store puslespillet», bildet av boka eller navnet på forfatteren.


Godkjent av Kristelig Studieforbund
Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt med: tlf. 23 08 14 70, e-post: post@k-stud.no.

Studieoppgave 1: Et manuskript

Mål: Å få kunnskap om hvordan bøker ble laget i antikken og hvordan skriftene i Bibelen ble brukt i de første århundrene e.Kr.

Last ned PDF

Studieoppgave 2: Bokfolket

Mål: Å gi kunnskap om bokformatene i antikken og skape refleksjon rundt hvordan bokformatet påvirker bruken av tekster også i dag.

Last ned PDF

Studieoppgave 3: Manuskriptet i klosteret: Codex Sinaiticus

Mål: Å få kunnskap om det viktige manuskriptet Codex Sinaiticus og om innføringen av kristendommen som Romerrikets offisielle religion.

Last ned PDF

Studieoppgave 4: Manuskriptet i restekassa: Papyrus 52

Mål: Å få kunnskap om det eldste manuskriptet til Det nye testamentet.

Last ned PDF

Studieoppgave 5: Hvordan kan vi vite hvor gammelt et bibelsk manuskript er?

Mål: Å få kjennskap til hvordan antikke manuskripter blir datert.

Last ned PDF

Studieoppgave 6: Hvor mange forskjeller finnes det mellom manuskriptene?

Mål: Å få innsikt i hvordan avskriftsfeil oppstår og hvor mye de har å si for innholdet i ei tekst.

Last ned PDF

Studieoppgave 7: Hvor store er forskjellene mellom manuskriptene?

Mål: Å få kunnskap om hvor store forskjellene mellom manuskriptene til Det nye testamentet er, og hvilken betydning de har for innholdet i teksta.

Last ned PDF

Studieoppgave 8: Hvordan skal puslespillet legges?

Mål: Å få kunnskap om det vitenskapelige arbeidet med teksthistoria og om hvordan de ledende tekstforskerne i dag vurderer bibelteksta.

Last ned PDF

Arbeidsoppgave 1

Klarer dere å sette sammen bitene og lese hva som står her?

Last ned PDF

Arbeidsoppgave 2

På den tida da Det nye testamentet ble skrevet, brukte en bare store bokstaver, og det var ikke mellomrom mellom ordene. Klarer dere å finne ut hvor ord og setninger begynner og slutter?

Last ned PDF

Arbeidsoppgave 3

Prøv deg som bibeloversetter

Last ned PDF

9788254312940
Det store puslespillet

Jakten på de tidligste manuskriptene i Bibelen
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO