Gå til innhold

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Spørsmål og svar om Bibelen

Bibelselskapet tilbyr et bredt utvalg av undervisningmateriell og kurstilbud for ulike aldre og målgrupper. Kursene og undervisningsressursene er tilpasset for bruk i skole, menighet og organisasjonssammenheng.

Undervisningsmateriellet på denne siden kan brukes fritt i ulike sammenhenger, i både skoler, organisasjoner og menigheter. Manus og presentasjoner kan bearbeides og tilpasses uten videre tillatelse. Videoene kan brukes fritt i foredrag og undervisningsopplegg, og de kan bygges inn på andre nettsider.

Har du forslag til annet materiell fra Bibelselskapet, eller har du kommentarer til materiellet på denne siden, kontakt oss på hjs[@]bibel.no.

Manus og presentasjoner
Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet og videoene er produsert av Hope Channel Norge. Bilder av manuskripter er gjengitt med tillatelse fra rettighetshaverne.

Stoffet i videoene blir presentert av:

  • Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet
  • Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet
  • Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller i Bibelselskapet
  • Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet
Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet

Hvordan kan vi vite at bøkene om Jesus ikke er blitt forandret?

Hvordan kan vi vite at bøkene i Det nye testamentet ikke er blitt forfalsket gjennom historien? Les mer
Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet

Hvor lenge etter Jesu liv ble bøkene om ham skrevet?

De fire bøkene i Bibelen som forteller om Jesus, kalles evangelier. «Det gode budskapet» betyr det. Men hvor lenge etter at Jesus gikk omkring på jorda, ble de egentlig skrevet? Les mer
Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet

Hvilken tekst blir Bibelen oversatt fra?

Mange har hørt om den nye bibeloversettelsen som kom i 2011. Men har du tenkt over hvilken tekst Bibelen blir oversatt fra? Les mer
Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet

Fjerner hver ny bibeloversettelse seg lengre fra originalen?

Mange tenker seg at bibeloversettelse foregår som «hviskeleken». De ser for seg at Bibelen blir oversatt fra en utgave til den neste i en lang, lang rekke, og at innholdet blir mindre og mindre pålitelig, etter som hundreårene går. Les mer
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller i Bibelselskapet

Bibelen - fortalt muntlig

Visste du at Bibelen i utgangspunktet er formidlet muntlig? Til og med brevene som Paulus og andre sendte til de første kristne: de ble lest opp. Folk lyttet. Les mer
Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet

Hva skjedde under kirkemøtet i Nikea?

Mange tenker at Bibelen ble forandret under kirkemøtet i Nikea i år 325 e.Kr. Hva er bakgrunnen for denne ideen, og går det an å motbevise den i dag? Les mer
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller i Bibelselskapet

Bibelen - fortellinger fra øyenvitner

I Det nye testamentet er mange av fortellingene øyenvitneskildringer. Noen av disse tar oss ganske tett på mennesker som har levd to tusen år før oss. Les mer
Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet

Hvordan kan en vite hvor gammelt et bibelsk manuskript er?

Det er funnet flere tusen håndskrevne greske manuskripter av Det nye testamentet, fra før boktrykkekunsten ble oppfunnet på 1400-tallet. Men nesten ingen av dem er datert. Hvordan kan vi vite når de ble skrevet? Les mer
Anne-Kristin Aasmundtveit (Foto: Tor Tjeransen)

Inspirasjon til Bibelfortellerstund

Møt bibelske personer gjennom muntlig formidling: Daniel, Jona og døperen Johannes. Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO