Gå til innhold

9 Så kom da Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elisjas hus.

Kurstilbud

Her finner du mer informasjon om Bibelselskapets varierte kurstilbud som "vandring gjennom Bibelen for barn", "Bibelreisen", tekstleserkurs, bibelfortellerkurs og kurs i bruk av trosopplæringsmateriellet "Tidsjlinen".

Anne-Kristin AasmundtveitMøt Bibelen på en ny måte!

Ytterligere informasjon ved henvendelse til:
Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver
E-post: aka[@]bibel.no
Telefon 47 97 64 75 


Nyheter

Bibelfortellerkurs


Kurstilbud til fagdager i prostiet

Trenger prestene i ditt prosti ny inspirasjon i prekenarbeidet? Bibelselskapet kan tilby faglig hjelp til fortellerteknikker og formidling basert på bibelfortellinger.
Les mer

Vandring gjennom Bibelen for barn

Vandring gjennom Bibelen for barn er lagt til rette for mellomtrinnet i grunnskolen og er et velegnet tilbud til KRLE-faget. I 5. trinn er det vanlig med utdeling av bibler eller nytestamenter - og Vandring gjennom Bibelen for barn gir elevene hjelp til å bli kjent med denne spennende boksamlingen. Les mer

Bibelreisen

er et 4-timers kurs (2 x 2) som egner seg for alle menigheter eller grupper som ønsker å få en oversikt over bibelhistorien. Les mer

Tekstleserkurs

Vil du bli en bedre tekstleser?

Kurset er på 3 timer og tilpasset tekstlesere og prester.
Les mer

Tekstleserkurs for alle

Høytlesning er en kunst. Hvordan gir vi bokstavene liv gjennom bare å bruke stemmen? Les mer

Bibelfortellerkurs

Vil du bli en bedre forteller?
Kurset egner seg særlig godt for deg som formidler bibelfortellinger til barn eller ungdom. Les mer

Kurs i bruk av Tidslinjen

Tidslinjen er et nytt pedagogisk verktøy til bruk i trosopplæringen. Nå er tiden inne til å tilby dere kurs i bruk av Tidslinjen. Slå dere sammen i bispedømmet eller prostiet og invitèr Hilde Heitmann som kursholder. Les mer

Populærteologiske foredrag

To populærteologiske foredrag kan bestilles fra Bibelselskapet. Et kortere foredrag på én undervisningstime og et kurs på 3 x 45 minutter. Foredragsholder er bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten. Les mer

Andre kursholdere

Kursholdere med tilknytning til Bibelselskapet og Verbum Forlag Les mer

K-stud – din støttespiller

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor, band og andre sang- og musikkgrupper. Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO