Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Allehelgensdag

Et tips til hvordan man kan gjennomføre en Allehelgenskveld med enkle hjelpemidler: Boken Gjennom natten og noen sangbøker, sanger og musikere, tekstleser og leder.

Velkommen v/diakon og prest
Preludium: Gud hos oss (Instrumental) Sanger fra vest nr. 20
Reise
Innledning fra boken Gjennom natten s. 9
Bønn: Fyll mitt seil Gjennom natten s. 23, Sanger fra Lindisfarne nr. 5
Sang: Den siste reise Sanger fra vest nr. 47
Hånd
Innledning fra boken Gjennom natten s. 19
Bibel: Salme 139
Sang: Nåde følger meg alle dager Sanger på reisen nr. 45
Bønn: Jeg er her alene Gjennom natten s. 20
Gud breie sin fred omkring deg Gjennom natten s. 37, Sanger på reisen nr. 1
Omslutt oss, Herre Gjennom natten s. 34, Sanger fra Lindisfarne nr. 31
Sang: Under Guds vern Sanger fra vest nr. 11
Når barn dør
Sang: Dråpen Gjennom natten s. 43, Salmebok 2008 (Forslag til ny norsk salmebok) nr. 303
Bønn: Vår varme hånd Gjennom natten s. 40
Instrumental: Dråpen
Bibel: Jesaia 40,11 m/svak musikk
Min egen død
Innledning fra boken Gjennom natten s. 47
Sang: Mitt håp Sanger på reisen nr. 42, Gjennom natten s. 48
Gud, vær i min siste dag Gjennom natten s. 53, Sanger fra Lindisfarne nr. 7
Bønn ved dødsleiet (Lystenning) Gjennom natten s. 50
Sang: Gud er din hvile Sanger fra vest nr. 50
Oppstandelse
Innledning fra boken Gjennom natten s. 63
Sang: Han sto opp før dagen demret Sanger fra vest nr. 28
Velsignelse
Bibel: Salme 121
Sang: Må din vei komme deg i møte Sanger på reisen nr. 54
Velsignelsen
Postludium: Må din vei komme deg i møte (Instr.) Sanger på reisen nr. 54

Bøker du trenger:
Sverre Bang og Erling J. Pettersen (red): Gjennom natten. Trøstebønner (2009)
John L. Bell og Graham Maule: Sanger fra vest (2000)
Sanger på reisen (2005)
Sanger fra Lindisfarne (2009)
Bibelen

Allehelgenskveld

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO