Gå til innhold

1 Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.

Allehelgensdag

Et tips til hvordan man kan gjennomføre en Allehelgenskveld med enkle hjelpemidler: Boken Gjennom natten og noen sangbøker, sanger og musikere, tekstleser og leder.

Velkommen v/diakon og prest
Preludium: Gud hos oss (Instrumental) Sanger fra vest nr. 20
Reise
Innledning fra boken Gjennom natten s. 9
Bønn: Fyll mitt seil Gjennom natten s. 23, Sanger fra Lindisfarne nr. 5
Sang: Den siste reise Sanger fra vest nr. 47
Hånd
Innledning fra boken Gjennom natten s. 19
Bibel: Salme 139
Sang: Nåde følger meg alle dager Sanger på reisen nr. 45
Bønn: Jeg er her alene Gjennom natten s. 20
Gud breie sin fred omkring deg Gjennom natten s. 37, Sanger på reisen nr. 1
Omslutt oss, Herre Gjennom natten s. 34, Sanger fra Lindisfarne nr. 31
Sang: Under Guds vern Sanger fra vest nr. 11
Når barn dør
Sang: Dråpen Gjennom natten s. 43, Salmebok 2008 (Forslag til ny norsk salmebok) nr. 303
Bønn: Vår varme hånd Gjennom natten s. 40
Instrumental: Dråpen
Bibel: Jesaia 40,11 m/svak musikk
Min egen død
Innledning fra boken Gjennom natten s. 47
Sang: Mitt håp Sanger på reisen nr. 42, Gjennom natten s. 48
Gud, vær i min siste dag Gjennom natten s. 53, Sanger fra Lindisfarne nr. 7
Bønn ved dødsleiet (Lystenning) Gjennom natten s. 50
Sang: Gud er din hvile Sanger fra vest nr. 50
Oppstandelse
Innledning fra boken Gjennom natten s. 63
Sang: Han sto opp før dagen demret Sanger fra vest nr. 28
Velsignelse
Bibel: Salme 121
Sang: Må din vei komme deg i møte Sanger på reisen nr. 54
Velsignelsen
Postludium: Må din vei komme deg i møte (Instr.) Sanger på reisen nr. 54

Bøker du trenger:
Sverre Bang og Erling J. Pettersen (red): Gjennom natten. Trøstebønner (2009)
John L. Bell og Graham Maule: Sanger fra vest (2000)
Sanger på reisen (2005)
Sanger fra Lindisfarne (2009)
Bibelen

Allehelgenskveld

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO