Gå til innhold

12 Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Liturgisk sang fra Bibelen

Fra første stund har det vært viktig for kristne å synge om det de tror på. Nå gis det ut nye liturgiske sanger med tekster fra Bibel 2011.

Kirkemusikeren og komponisten Henrik Ødegaard har vært med på arbeidet med Salmenes bok i Bibel 2011. Også kirkemusikeren Ragnhild Marie Bjelland fra Den katolske kirke har deltatt som kirkemusikalsk konsulent. Nå har disse to tilrettelagt hver sine tekster fra Det gamle og Det nye testamentet til bruk i liturgisk sang. Ødegaards musikk er satt med klassiske neumer, en noteringsform som brukes i gregoriansk kirkesang. Bjelland har tilrettelagt bibeltekster til musikk som vanligvis brukes i Den katolske kirkes tidebønner.

Sammen med bibeloversetterne Andrew Wergeland, Ingvar Fløysvik, Anders Aschim og Hans-Olav Mørk har også forfatterne Oskar Stein Bjørlykke og Jan Erik Rekdal deltatt i arbeidet med ny tekst til Salmenes bok.

Last ned de liturgiske sangene som PDF-fil:
Henrik Ødegaards bibelske salmer til kirkeåret
Ragnhild Marie Bjellands bibelske salmer til kirkeåret