Gå til innhold

19 Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: « Herren kjenner sine», og: « Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett».

Bibelverksted for barn og unge

Tegning, sang, drama og andre verkstedsaktiviteter for barn og unge på Bibeldagen.

Bibelsanger for barnekor
Tiltak: Oppfordre barnekor til å øve inn sanger med bibelvers i perioden rett etter jul. Kanskje kan noen av korene synge på Bibeldagen?
Målsetting: At barn lærer bibelvers utenat - noe som kan ha stor verdi videre i livet.

Dramaverksted for konfirmanter
Tiltak: Lage et dramaverksted for ulike konfirmantgrupper en lørdag formiddag. Gruppene skal jobbe med bibeltekster, evt. presentere noe i gudstjenesten en søndag.
Målsetting: Konfirmantene skal oppleve at bibelstoff er spennende å jobbe med.

SMS
Tiltak: "Nordlys" hadde stor suksess med at publikum sendte inn SMS med hilsen til morsdagen. I vår variant kan folk sende inn "mitt favorittvers". Dette kan inngå i et temanummer "Hvem leser Bibelen i dag?" Innslag med bibelforskning, litteratursynspunkt osv.
Målsetting: Synliggjøre Bibelen som "allemannseie".

Mary Jones fra Wales

Les historien om jenta som satte det hele i gang:
Bokmål tekst
Nynorsk tekst