Gå til innhold

16 Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:

Tekster som taler med tekster

Det gamle og Det nye testamentet hører tett sammen. Tekstene taler med hverandre. Lytt til ordene og samtalen!

Blant disse tekstene finner du fortellinger om Jesu liv fra bebudelsen til oppstandelsen, også fra tidens begynnelse til tidens slutt (Alfa og Omega). Tekster fra Det gamle testamentet klinger med i fortellingene. La gjerne Bibelens ord være hele prekenen en søndag!

Bruk tekstleser(e) og gjerne en forteller. Fortelleren formidler med egne ord eller framfører teksten utenat. I samspill med tekstleser(e) gir dette en variert dynamikk til formidlingen.

Innledningsvis finner du tanker om bakgrunnen for tekstene, hvilke dager de kan passe ekstra godt å bruke, og tips til framføring.

I Marias hjerte

Last ned

Visdommen roper

Last ned

Guds dyrebare ord - tekstlesninger

Last ned

Guds dyrebare ord - med forteller

Last ned

Disiplene får se Jesu herlighet - tekstlesninger

Last ned

Disiplene får se Jesu herlighet - med forteller

Last ned

Jesus i Mamre lund

Last ned

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Last ned

Herrens lidende tjener

Last ned

Emmausvandrerne

Last ned

Alle folk skal komme

Last ned

Alfa og Omega

Last ned

Tekstleserkurs

er i utgangspunktet et kveldskurs på ca 3 timer, der menigheten eller flere grupper kan samarbeide om å arrangere kurset. Bibelselskapet tilbyr kursholdere.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO