Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Rekordfakta

Hvor mange timer tar det å lese Bibelen?
Bibelen er på ca. 1400 sider, har 1189 (1334) kapitler, 31 173 (35 526) vers, ca. 740 000 ord og ca. 3 millioner bokstaver. Mange steder, i kirker og i media, har det blitt arrangert sammenhengende høytlesning av Bibelen som helhet. Slik høytlesning tar ca. 80 timer. Å lese den stille tar ca. 50 timer.

Verdens eldste bibel
De eldste bibler som er bevart, er fra midten av 300-tallet. De har bokform (såkalt kodeks, lat. codex), til forskjell fra den jødiske Tanak (det kristne GT) som ble overlevert skrevet på ruller. De to eldste bevarte bibelhåndskriftene er Codex Vaticanus og Codex Sinaiticus. Den første befinner seg i Vatikanmuseet i Roma. Størstedelen av den andre er i British Library i London, men deler finnes også i St. Petersburg, Leipzig og i St. Katarina-klosteret på Sinai.

Selv om de ikke er bevart i sin helhet, så inneholder de store deler av det som i dag utgjør Det gamle og Det nye testamentet. Disse kan ha vært blant de tidligste bibelutgavene som hadde alle Bibelens skrifter samlet i ett bind. De er blant de viktigste vitner til den opprinnelige teksten til Det nye testamentet. Codex Sinaiticus kan studeres i sin helhet på http://www.codex-sinaiticus.net/en.

Det er også bevart mange atskillig eldre håndskrifter, men disse innholder bare mindre deler av Bibelen.

Verdens største bibel
ble laget av en håndverker i Los Angeles. Han brukte to år på å skjære den ut i tresnitt. Hver side er en meter høy og teksten ble trykket inn i treflatene. Boka består av 8048 sider, veier 547 kilo og er 2,5 meter tykk.

Verdens minste bibel
Den minste trykte bibel er på størrelse med en fyrstikkeske. Den er 4 cm høy, 3 cm bred, 2 cm tykk og veier 20 gram. Bibelen som har 878 sider, er på engelsk. Om man bruker forstørrelsesglass, er det lett å lese den.

Enda mindre ...
Bibelen er også blitt forminsket til mikro-størrelse med en såkalt PCMI-teknikk. Den engelske bibelteksten, som egentlig har 1240 sider, er samlet på ett enkelt plastark på 3 x 3,5 cm. Teksten kan leses ved hjelp av mikroskop. Bibelen i digital form til lesing på datamaskiner får plass på tverrsnittet av et hårstrå.

Minst ...
Som del av sitt 50-års jubileum, stilte The Israel Museum i Jerusalem ut verdens minste bibel. For å kunne lese teksten må man bruke et mikroskop som kan forstørre 10 000 ganger eller mer. Den hebraiske bibelen er gravert inn i en forgylt silisiumbrikke på størrelse med et sukkerkorn eller et knappenålshode. Hele 1,2 millioner bokstaver har fått plass i den bittelille bibelen, som ifølge utstillingens kurator Dr. Adolfo D. Roitman ble produsert allerede i 2007. Les saken hos Dagbladet.

Hans Johan Sagrusten presenterer nokre tal og fakta om Bibelen


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO