Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Leseplan og samtalespørsmål uke 10–2019

Skribent i Logos 6.–15. mars:

Karin Holt, Selvstendig næringsdrivende, tidligere redaktør i Bibelleseringen.

Det slår meg at situasjonen i Korint på måter ligner vår egen. Byen var et veikryss for handel, ulike etniske grupper, moralsk forfall og religiøst mangfold. Paulus advarer mot splittelse og partidannelser i menigheten, og minner oss om at menneskelig visdom og talegaver kan blende oss. Selv i en menighetssammenheng trenger vi å være våkne så vi ikke mister fokus på enheten i Kristus og «korsets dårskap». Der ligger hemmeligheten og Guds kraft.

LESEPLAN

Mandag 4. mars. Hos 13,1–11. Gud bruker historien til å minne folket om deres røtter og eksistens.
Tirsdag 5. mars. Hos 13,12–14,10. Et avsluttende budskap om tilgivelse, fornyelse og omvendelse.
Onsdag 6. mars. 1 Kor 1,1–9. Dere ER. Dere HAR.
Torsdag 7. mars. 1 Kor 1,10–25. Formaning 1: Menighetens enhet.
Fredag 8. mars. 1 Kor 1,26–2,5. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.
Lørdag 9. mars. 1 Kor 2,6–16. Den allmektige – undercover.
Søndag 10. mars. Matt 26,36–45. Avlyst påske? 

SPØRSMÅL TIL SAMTALE 4.–10. MARS

  • Hvilke grunner hadde Gud til å elske – og berge – sitt folk (Hos 13–14)? Hvordan vil dere forklare 1 Kor 18 for en gruppe konfirmanter?
  • Hvilket bilde får dere av Jesus i søndagsteksten (Matt 26,36–45)?

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO