Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Leseplan og samtalespørsmål uke 11–2019

Skribent i LOGOS 16.–23. mars:

Frode Granerud, områdearbeider i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Det jeg særlig er blitt minnet om i arbeidet med disse tekstene, er at det er ikke uvesentlig hvordan jeg lever. Vi er (forhåpentligvis) godt vant til å høre evangeliet om at vi er frelst av nåde og ikke ved gjerninger, og godt er det at vi er det. Men Gud vil mer enn å tilgi syndene mine. Han vil også lede meg til et bedre liv her og nå, og i Bibelen lærer han meg hvordan jeg skal leve for å få det. God lesning! frode.granerud@gmail.com

LESEPLAN

Mandag 11. mars. 1 Kor 3,1–9. Gud skal ha æren.
Tirsdag 12. mars. 1 Kor 3,10–17. «Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesus Krist.»
Onsdag 13. mars. 1 Kor 3,18–4,5. Det er Herren som skal dømme meg.
Torsdag 14. mars. 1 Kor 4,6–13. Ikke stol på din egen åndelighet.
Fredag 15. mars. 1 Kor 4,14–21. Guds rike består ikke i ord, men i kraft.
Lørdag 16. mars. 1 Kor 5,1–13. Rens ut den gamle surdeigen!
Søndag 17. mars. Luk 13,22–30. Stolthet stenger oss ute. Jesus slipper oss inn. 

SPØRSMÅL TIL SAMTALE 11.–17. MARS

  • Prøv å samle innholdet i 1 Kor 3–5 i noen hovedpunkt (max 5).
  • Hvilken overføringsverdi har disse kapitlene til dere/deres sammenheng?
  • Hva mener Bibelen med å bli frelst? Hvem er det som blir frelst? Prøv å svare på det ved å ta utgangspunkt i Luk 13,22–30

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO