Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Leseplan og samtalespørsmål uke 13–2019

Skribent i LOGOS 23.–31. mars:

Stina Aanderaa Neergård. Fundraiser i NMS (Det Norske Misjonsselskap)

Da jeg startet arbeidet med å skrive ut disse stykkene, lurte jeg på hva veiledning angående spising av offerkjøtt kan ha å si oss i dag. Men jeg oppdaget raskt at dette handlet om mer enn offerkjøtt. For Paulus handler alle ting om det aller viktigste, nemlig at mennesker skal komme til tro. Det liker jeg. Også tar jeg med meg et råd jeg tror jeg trenger: «Kunnskap gjør hovmodig, men kjærlighet bygger opp». Det er viktigere å elske enn å få rett.

LESEPLAN

Mandag 25. mars. 1 Kor 8,1–13. Å føre sin bror til fall.
Tirsdag 26. mars. 1 Kor 9,1–18. Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet!
Onsdag 27. mars. 1 Kor 9,19–27. Å bli alt for alle.
Torsdag 28. mars. 1 Kor 10,1–13. Lysten til det onde.
Fredag 29. mars. 1 Kor 10,14–22. Ligg unna avgudsdyrkelse!
Lørdag 30. mars. 1 Kor 10,23–11,1. De andres beste …
Søndag 31. mars. Luk 22,28–34. Alltid beredt? 

SPØRSMÅL TIL SAMTALE 25.–31. MARS

  • Hvorfor skal vi ta hensyn til andre (1 Kor 8–10)? Har dere en grense for hva dere kan tåle uten å gå på kompromiss med egen samvittighet?
  • Hvilken rettledning gir kapitlene til dere som fellesskap?
  • Hva formidler Luk 22,28–34 om Jesus?

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO