Gå til innhold

20 Da de tidlig om morgenen gikk forbi fikentreet, så de at det var visnet fra roten av.

Bibelstudier

Å be med Bibelen i krisetider

Bibelen er en spennende bok. Der leser vi tekster som har talt til mennesker gjennom tusener av år. Disse ordene har gitt mening, tro og håp til mennesker i ulike livssituasjoner gjennom alle disse århundrene. Bibelen inviterer oss til å føre samtaler mellom Bibelens tekster og våre egne liv. Les mer

Ordet er nær deg

Dette studieopplegget er en introduksjon til Bibel 2011, Bibelselskapets nye oversettelse. Sammenligning av forskjellige bibeloversettelser er en sentral del av opplegget. Dette er en metode som både kan gi nye innsikter og nye spørsmål. Les mer

Tekster til forandring

Hvem er du som leser? Kontekstuelle bibelstudier handler om å lese Bibelen for å skape en positiv forandring i de fellesskapene som vi er del av. Bibelen har et tydelig budskap ikke bare til oss som åndelige enkeltindivider, men også til hvordan fellesskap, samfunn og strukturer frigjør og undertrykker mennesker, i et lokalsamfunn, i et land eller i verden. Les mer

RIK-bibelbruk

RIK bibelbruk er båret av en drøm om at Bibelen skal få mer rom – i menigheten, i bibelgruppa og i vår egen hverdag. Boka er inspirert av møter med kristne i andre land, og den er skrevet med et ønske om å bringe denne inspirasjonen videre til norske menigheter. På disse sidene finner du ressurser som kan brukes fritt av både enkeltpersoner og menigheter. Les mer

Bibelord og bibelske navn


Med bøker som Skriften på veggen og Bibelsk navnebok viser Dag Kjær Smemo hvordan bibelske ord, uttrykk og navn brukes i vår hverdag - uten at vi kanskje tenker over det. Her kan interesserte laste ned Power-Point-presentasjoner og annet ressursstoff til fritt bruk. Les mer

Bibelstudie.no

På bibelstudie.no finner du spennende materiale som hjelper deg med å bli bedre kjent med Bibelen. Bli med på en reise gjennom det bibelske landskapet, bli kjent med personene og sett deg inn i aktuelle bibelske temaer.
Les mer

Alfabetisk ordlista yver uppslagsord i nynorsk bibel rev. umsetjing 1938

Eigil Lehmann: med tilvising til hebraisk-norsk [SIC] ordbok for Det gamle testamente og sidetal i Gesenius Handwörterbuch Leipzig 1868
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO