Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Bønnen fra korset

Tekst: Paul Erik Wirgenes

Bønnen fra korset (Illustrasjon: Ragnhild Hasselgård Morland)
Bønnen fra korset (Etter en idé av Ragnhild Hasselgård Morland)
Salme 22

Alle evangeliene er skrevet på gresk. Kun noen få ganger gjengir evangeliefortellingene ord og uttrykk som er talt på hebraisk eller arameisk – det språket Jesus selv brukte. Både Matteus og Markusevangeliet forteller om Jesu rop på korset. Ved den niende time (klokka tre) ropte Jesus med høy røst: «Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?» Dette er arameisk og betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg.» Mange av de som hørte dette ropet kjente godt de mange salmene i Salmenes bok. De visste at akkurat disse ordene er første strofe på en av Bibelens salmer. Kan hende Jesus resiterte hele denne salmen. Også vi introduserer en sang med de første ordene i sangen.

Salme 22 er en klagesang. Les hele salmen og tenk at dette er ord som den døende Jesus hvisket og ropte, resiterte og sukket seg gjennom.

I mange av Bibelens  klagesalmer møter vi de åpne og klagende spørsmålene til Gud. I denne salmen er det opplevelsen av Guds fravær som møter oss i innledningen: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg, hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke, jeg roper om natten og får ikke ro.»
Dette er nattens livserfaringer. Betegnende nok var det denne første langfredagen falt et stort mørke over landet fra klokken 12, da solen egentlig skulle stått på sitt høyeste. «Natten» er den tiden av døgnet hvor lydenes og lysets forsvar mot våre indre fiender er borte. Det er tiden hvor Guds nærvær, eller fravær, er tydeligere enn ellers. «Natten» er ikke begrenset til døgnets natt. Det kan også være «nattetider» i livet hvor dagslyset har lite å stille opp mot det mørket som er i oss eller rundt oss.

Noen ganger er det å stille de vanskeligste spørsmålene til Gud det klareste uttrykket vi har for tro. Bibelens bønnespråk er en invitasjon til å ta med hele vår kaotiske livsopplevelse og gi den til Gud. Gud tåler våre rop og vår skildring av nød. Han har selv tatt del i den. Les sakte hele denne salmen, og vær sammen med Jesus der han resiterer ordene på korset. Slik plantes håpet i vår verden.


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO