Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Regnbuebønn

Tekst: Paul Erik Wirgenes

Regnbuebønn (Illustrasjon: Ragnhild Hasselgård Morland)
Regnbuebønn (Etter en idé av Ragnhild Hasselgård Morland)
1 Mos 8,20-9,17

Urhistorien er et vanlig navn på de første 11 kapitlene i Bibelen. Her finner vi grunnleggende fortellinger om menneskers liv i Guds verden. Fortellingene kan leses på mange måter. Den vanligste måten er å se på fortellingene som et eksistensielt speil. Gjennom disse fortellingene gjenkjenner vi våre egne liv og lærer Gud å kjenne. En av de sentrale fortellingene i Urhistorien er den kjente fortellingen om Noah. Fortellingen innledes med en beskrivelse av ondskapens makt og folkets mange synder. Gud angret på at han skapte. Den rettferdige Noah bygde Arken, samlet dyr og sin familie og de ble reddet fra den ødeleggende flommen som la jorden øde. Fortellingen avsluttes med Guds refleksjon over ødeleggelsene og regnbuens pakt.

I 1 Mos 8,21 står det:
Da sa Herren i sitt hjerte: Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt.

Gud satte så regnbuen som tegn på denne pakten, se 1 Mos 9,12-16.

Denne dramatiske fortellingen handler ikke først og fremst om Noah og familien hans. Fortellingen viser oss hvem Gud er i syndefallets verden. Gud er ikke hevneren eller ødeleggeren. Gud vender seg bort fra å forbanne jorden og det liv han har skapt. Fortellingen viser at Gud er en omvendt Gud. På denne måten gir Urhistorien en grunnforståelse til den Gud vi ber til og tror på.

Regnbuebønn

Herre min Gud, se på regnbuen.
Se på fargespillet som spenner seg i bue over jorden.
Se på regnbuen, Gud og vern om livet du har skapt.
Vi ser på jorden, Gud.
Vi ser borgerkriger og flyktningkriser.
Vi ser klimaødeleggelser og menneskers fattigdom.
Vi ser sykdom og pandemi brer seg ut over jorden og truer liv og trygghet.
Vi minnes vår sårbarhet og kjenner oss små og utsatte i denne verden.

Vi søker regnbuen Gud, og kraften fra din nåde og din pakt.
Glem oss ikke Gud,
glem ikke din pakt med jorden og med oss.
husk nåden og kjærligheten, Gud,
og la ikke sykdom og nød ødelegge menneskets liv på jorden.

Vi ser på regnbuen, Gud og ber:
Gi oss kraft og mot til å reise opp alt som er truet,
gjør oss modige til å kjempe mot ødeleggelser
og gjør oss kloke til å finne nye veier til hverandre og til din jord.
Så møtes våre blikk, Gud, der vi formes av regnbuens budskap om framtid og håp.Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO