Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Tempelbønn

Tekst: Paul Erik Wirgenes

Tempelbønn (Illustrasjon: Ragnhild Hasselgård Morland)
Tempelbønn (Etter en idé av Ragnhild Hasselgård Morland)
1 Kong 8,37-43

I de mange fortellingene om Israelsfolkets vandring fra Egypt og inn Kanaans land var telthelligdommen, Tabernakelet, senter for folkets tro og tilbedelse. Etter at kong David etablerte Jerusalem som hovedstad begynte han forberedelsene til å bygge et tempel som symbol for Guds nærhet. Han ville at tempelet skulle være stort og praktfullt. Men Gud sa til David «du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du er en kriger som har utløst blod», (1 Krøn 28,3). Flere kapitler i Det gamle testamentet forteller om dette praktfulle bygget. Da alt var ferdig ba Salomo en av de lengste bønner vi har i Bibelen. Den står både i 1. Kongebok kapittel 8 og i 2. Krønikebok kapittel 6.

I dag ser vi på to av leddene i denne bønnen. Den første av disse, 1 Kong 8,37-40, beskriver hvordan folk vil vende seg til Gud med sin nød og sine rop når ulykker rammer. «Når ditt folk bærer fram bønner og rop om nåde fordi de kjenner at det stikker dem i hjertet og brer ut sine hender mot dette huset, da må du høre i himmelen der du troner.»
Vi har mange eksempler på slike bønner i Bibelens egen bønnebok. I klagesangene beskriver folket sin nød. De skildrer fortvilelsen og nøden. I bønnens språk taler mennesker sant om livet sitt og adresser det til Gud, se salmer som Salme 13 og Salme 38. Det ser ut som om salmene heller overdriver nødsskildringen enn å dekke den til. Gud inviterer oss til å rope til han ut fra hvordan våre liv er og kjennes. Selv de kritiske ropene til Gud er en del av dette bønnespråket. I fortvilelse kan den bedende rope: hvor lenge? Sal 13,1, Våkn opp og hjelp meg!, Sal 35,23.

Det neste leddet i denne bønnen (1 Kong 8,41-43), handler om den fremmede som roper til Gud. Den fromme kongen ber om at Gud hører de fremmedes bønner. Overalt på denne jorden roper mennesker til Gud midt i den nød de erfarer. Menneskers lengsel har gitt Gud mange navn. I vår bønn til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd ber vi i dag om at Gud hører alle bønner som bes fra menneskers hjerter og møter oss alle med omsorg og kjærlighet.

Kjære gode Gud,
vern oss og jordens mennesker fra borgerkrig og redsler,
vern oss fra klimaødeleggelser og feige ansvarsfraskrivelser,
verns oss fra sykdom og pandemiens heringer.
Hør våre rop fra alle jordens land og tungemål.


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO