Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Kjøttet

Romerbrevet 8

Det abstrakte legger seg som et slør over teksten, fjerner det umiddelbare og nære ved den. Et eksempel er ordet «kjød». For oss er det bibelsk, tettere knyttet til kristendommen enn til det livet det kommer fra. Kan det oversettes med «kjøtt»? Skriver man kjøtt, forsvinner sløret. Da tenker man på det blodige, bankende slaktaktig kroppslige. Da ser man det slik man en gang så det. På en og samme tid kommer vi nærmere vår egen tid, og den tiden det ble skrevet i. Det moderne og det fremmede forenes i ett og det samme.

Karl Ove Knausgård, ”Hjelpemann på Bibelen”, s. 40 i boka Bibelsk, Verbum, Oslo 2011


I. Kjøttet og Ånden

Les Rom 8,1-17

Sammenlign 8,3-12 i forskjellige oversettelser.

Et av de mest omdiskuterte problemene i oversettelsen av Det nye testamentet gjelder det greske ordet sarks. Ordet betyr ”kjøtt”, helt konkret. Det kan også brukes om ”kroppen” til et menneske eller et dyr. Men dessuten kan sarks brukes i overført betydning med litt forskjellige nyanser, og her oppstår problemet: I disse sammenhengene gir ikke det norske ordet ”kjøtt” uten videre de samme assosiasjonene som det greske sarks. Hva skal oversetterne gjøre da? Bør de bruke ”kjøtt” hver gang ordet forekommer? Da blir det lettere for leseren å se at det er det samme greske ordet som ligger bak, men det kan bli ganske vanskelig å forstå hva teksten betyr. Eller bør de forsøke å bestemme så presist som mulig hvilken overført betydning ordet sarks brukes i på hvert enkelt sted? Da blir det kanskje lettere for leseren å forstå teksten, men avstanden til den greske ordlyden i kildeteksten blir større.

I Bibelselskapets oversettelse fra 1930 var ordet ”kjød” den vanligste gjengivelsen av sarks. I 1978-oversettelsen ble den andre strategien valgt. Resultatet ble en mengde ulike gjengivelser når sarks brukes i overført betydning. I Bibel 2011 brukes fremdeles flere ulike gjengivelser, men de er blitt færre og mindre abstrakte.

Spørsmål til samtale:

I Rom 8,3-12 har Bibel 2011 bokmål oversatt det greske ordet sarks dels med ”kjøtt og blod” (v. 3.8.12), dels med ”kjøttet” (v. 4-7.9.13). I nynorsk brukes ”kjøtet” alene også i v. 8 og 12.

Hvordan har andre oversettelser løst dette spørsmålet her?

Hvordan reagerer dere på de ulike løsningene?

II. Og Ordet ble ...

Slå opp artikkelen ”Kjøtt, kjøtt og blod” i ordforklaringene til Bibel 2011. Også i evangeliene er sarks et viktig ord, det er ikke bare Paulus som bruker det.

Spørsmål til samtale:

Hva mener dere om oversettelsen av sarks på disse stedene i Bibel 2011? Hadde det vært mulig å bruke samme oversettelse i alle tilfeller?

• Matt 19,5-6 ”kropp”
• Matt 26,41 ”kropp”
• Joh 1,13-14 ”kjøtt og blod” (v. 13); ”menneske” (v. 14)
• Joh 6,51-56 ”kropp”
• Joh 8,15 ”mennesker”
• Joh 17,2 ”mennesker”


Forrige kurs

Last ned som Word-dokument

Informasjon

Bibelstudier - Bibel 2011

Opplegg for seks samvær. Bibelstudiene er godkjent av Norsk Kristelig Studieråd:

 1. I begynnelsen
  Første Mosebok 1-2

 2. Samuel og Saul
  Første Samuelsbok

 3. Vegen dei rettferdige går
  Salme 1

 4. Visdomen og borna hennar
  Salomos ordtak; Romarane 12

 5. Herrens bønn
  Matteus 6,9-13

 6. Kjøttet
  Romerbrevet 8

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO