Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Sakkeus: Et studium fra «Tekster til forandring»

Prøv dette bibelstudiet som en smakebit på stoffet i Tekster til forandring

Innledning

Vi er vant til å lese denne teksten med fokus på forholdet mellom Sakkeus og Jesus. Mange av oss kjenner teksten fra søndagsskolen, fordi den åpner for en identifikasjon mellom små barn og den kortvokste Sakkeus. Ser vi nærmere på teksten, finner vi imidlertid at den ikke bare handler om møtet mellom Jesus og et enkeltmenneske. På scenen finner vi også andre karakterer som har erfaringer og meninger om hvem denne Sakkeus er. Vi kan ane at det landsbymiljøet som Jesus kommer inn i rommer en konflikt.

Bakgrunn

Teksten vår befinner seg i slutten av Lukasevangeliets reiseberetning mot Jerusalem. Snart skal Jesus ri inn i byen. Foretar vi en sammenligning med de andre evangeliene, ser vi at mange av fortellingene som vi kun finner hos Lukas, er preget av Guds omsorg for mennesker som er utstøtt av et fellesskap. Dette gjelder særlig Jesus nære forhold til «tollere og syndere» (Lukas 5,32; 7,34; 15,1). Gjennom hele Lukasevangeliet har det kommet klart fram at Jesus holder seg sammen med disse gruppene. Fariseere og skriftlærde har kritisert Jesus for dette. Med unntak av korte replikkvekslinger, er imidlertid denne teksten første gang Lukas virkelig lar oss få innsikt i en tollers liv og Jesu møte med han. I kapittel 18 har foreldre og barn, den rike mannen og den blinde mannen henvendt seg til Jesus og fått møte han. Jesus har også fortalt en lignelse om en toller og en fariseer. Nå møter Jesus tolleren Sakkeus.

1. Les Lukas 19,1-10. Hva handler teksten om?

Relevante fakta

  • I romersk Palestina fantes ulike tollertyper. Én tollertype formidlet ulike kontrakter og rettigheter, en annen samlet skatt fra de som foredlet råvarer, en tredje samlet toll fra handel og en siste solgte lisenser for å drive handel. Alle disse fikk sine fullmakter fra overtolleren, som mottok betaling og varer og stod i forbindelse med den øverste politiske ledelsen innsatt av romerne.

  • Tollerne var foraktet en foraktet gruppe, og kunne ikke gi almisser til fattige eller vitne i det jødiske rettssystemet.

  • Lukas 3,12 forteller oss om en mulig vanlig fristelse blant tollere, da Jesus sier til enkelte av dem: «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt».

  • I romersk Palestina fungert ikke penger som et universelt økonomisk medium, men som et virkemiddel brukt av den politiske eliten for kontroll. De kom dermed ikke til syne i folks dagligliv, men hovedsakelig i forbindelse med gjeld og innkreving av skatt.

  • I et jordbrukssamfunn er det en nær sammenheng mellom land, arbeidsinnsats og produksjon. Dette får konsekvenser for folks syn på rikdom. Når noen hadde økt status, posisjon, ære eller rikdom, blir det gjerne sett på som å gå på bekostning av andre. Det blir sett på som umulig å være ærlig og rik på en gang.

  • Å ta inn for natten innebærer også å spise sammen. Måltidet hadde en sterk sosial symbolsk betydning i antikken, og symboliserte full aksept av de man spiste med. Det fungerer hos Lukas som et viktig virkemiddel for å formidle Jesu fellesskap med samfunnets utstøtte.

 

Spørsmål til samtale

2. Hvilke ulike karakterer finner vi i fortellingen?

3. Hvordan er forholdet mellom karakterene før vers 8?

4. Hvilke grunner kan dere være til at mengden ikke slipper Sakkeus fram?

5. Hva ligger det i betegnelsen ”en syndig mann”, som mengden bruker i vers 7?

6. Ordet som i vår tekst er oversatt “frelse”, kan også oversettes “berge” eller “gjøre frisk”. Se på bruken av ordet i noen andre av Lukas sine tekster (velg blant 6,9; 8,36; 8,48; 9,55; 17,19 og 18,42). Hvilke ulike betydninger kan dere tenke dere at ligger i Jesu bruk av ordet «frelse» i vår tekst?

7. Hvordan tror du det var for mengden å oppleve at Jesus spiste hos Sakkeus?

8. Hva betyr denne teksten i dag?

I boka Tekster til forandring finner du 19 andre Bibelstudier.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO