Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Hjelp til deg som vil lese i Bibelen

Bibelen er en stor bok. Ja, egentlig er den et helt lite bibliotek med til sammen 66 bøker, 39 i Det gamle testamentet (GT) og 27 i Det nye testamentet (NT). Men hvor skal vi begynne å lese?

Vi hører mange stemmer blant Bibelens forfattere: patriarker og profeter, diktere og historieskrivere, evangelister og apostler. Hvordan skal vi få tak i det som er sentralt i Bibelen? Hvordan skal vi kunne høre Guds røst gjennom alt dette?

Nedenfor kommer noen enkle forslag til hvordan du kan gå fram.

•  Trinn 1: Smakebiter fra ulike skrifter i NT og i GT
•  Trinn 2: Evangelier i NT
•  Trinn 3: Apostlenes gjerninger og brev i NT
•  Trinn 4: Skrifter i GT
•  Bønner ved bibellesing
•  Hjelpemidler

Foran i Bibelen og i Nytestamentet kan du finne oversikter over Bibelens skrifter, forkortelser o.l. For å henvise til bibeltekster bruker man kapittel og vers (ikke sidenummer, siden dette varierer i ulike bibler). For eksempel viser Luk 2,1-14 til Lukasevangeliet kapittel 2, vers 1 til 14. Finn ut hva som står der!

Underveis i lesingen vil vi alle støte på en del som vi ikke forstår. Men les bare videre likevel! Det kan bli noen vers om dagen, et avsnitt eller et kapittel, og noen ganger et helt skrift i sammenheng. Noen ganger kan det vi leser, være som en skjult skatt. Neste gang vi leser det, ser og forstår vi kanskje mer. Noen leser Bibelen for å lære mer om den kristne arv og om kristne kulturuttrykk. Andre leser fordi Bibelen gir dem hjelp i eksistensielle spørsmål. Mange bibellesere har opplevd at ordene blir levende og lar oss erfare Jesus Kristus som frelser og venn i hverdagen.

Nedlastbare lydfiler

symbol9 Det nye testamentet i 17 gode og overkommelige lydfiler til enkel nedlasting til MP3-spilleren.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO