Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

Kurstilbud

Kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn:

Bibelselskapet tilbyr et vel utprøvd undervisningsopplegg tilpasset KRLE-faget, tilrettelagt for mellomtrinnet i grunnskolen og forbeholdt skolen.

Gjennom fire skoletimer får elevene en unik oversikt over sammenhengen i fortellingene i Bibelen - grunnboka i vår kultur.

- Et utrolig bra undervisningsopplegg! Kurset er veldig populært blant både elever og lærere. Jeg ser gode frukter av relasjonsbyggingen, sier Runar Liodden, kursholder i 14 år og prest.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til:
Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver
E-post: aka[@]bibel.no
Telefon 47 97 64 75 

Vandring gjennom Bibelen for barn

Vandring gjennom Bibelen for barn er lagt til rette for mellomtrinnet i grunnskolen og er et velegnet tilbud til KRLE-faget. I 5. trinn er det vanlig med utdeling av bibler eller nytestamenter - og Vandring gjennom Bibelen for barn gir elevene hjelp til å bli kjent med denne spennende boksamlingen. Les mer

Webinar: Fortelling eller forkynnelse

Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. Den norske kirkes medlemsundersøkelse fra 2019 viser at 56% av medlemmene vurderer det som viktig at barn og unge lærer bibelfortellingene.
Les mer

Bibelreisen

er et 4-timers kurs (2 x 2) som egner seg for alle menigheter eller grupper som ønsker å få en oversikt over bibelhistorien. Les mer

Tekstleserkurs

Vil du bli en bedre tekstleser?

Kurset er på 3 timer og tilpasset tekstlesere og prester.
Les mer

Bibelfortellerkurs

Vil du bli en bedre forteller?
Kurset egner seg særlig godt for deg som formidler bibelfortellinger til barn eller ungdom. Les mer

Kurs i formidling

Trenger prestene i ditt prosti ny inspirasjon i prekenarbeidet? Bibelselskapet kan tilby faglig hjelp til fortellerteknikker og formidling basert på bibelfortellinger. Les mer

Kurs i bruk av Tidslinjen

Tidslinjen er et nytt pedagogisk verktøy til bruk i trosopplæringen. Nå er tiden inne til å tilby dere kurs i bruk av Tidslinjen. Slå dere sammen i bispedømmet eller prostiet og invitèr Hilde Heitmann som kursholder. Les mer

Populærteologiske foredrag

To populærteologiske foredrag kan bestilles fra Bibelselskapet. Et kortere foredrag på én undervisningstime og et kurs på 3 x 45 minutter. Foredragsholder er bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten. Les mer

Andre kursholdere

Kursholdere med tilknytning til Bibelselskapet og Verbum Forlag Les mer

K-stud – din støttespiller

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor, band og andre sang- og musikkgrupper. Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO