Gå til innhold

10 Jeg gleder meg i Herren,
min sjel jubler over min Gud.
For han har kledd meg i frelsens klær
og svøpt meg i rettferdighets kappe
lik en brudgom som setter på seg prestelig turban,
lik en brud som pynter seg med smykker.

Kurstilbud

Anne-Kristin AasmundtveitMøt Bibelen på en ny måte!

Ytterligere informasjon ved henvendelse til:
Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver
E-post: aka[@]bibel.no
Telefon 47 97 64 75 


Nyheter

Bibelfortellerkurs


Vandring gjennom Bibelen for barn


Kurstilbud til fagdager i prostiet

Trenger prestene i ditt prosti ny inspirasjon i prekenarbeidet? Bibelselskapet kan tilby faglig hjelp til fortellerteknikker og formidling basert på bibelfortellinger.
Les mer

Vandring gjennom Bibelen for barn

Vandring gjennom Bibelen for barn er lagt til rette for mellomtrinnet i grunnskolen og er et velegnet tilbud til KRLE-faget. I 5. trinn er det vanlig med utdeling av bibler eller nytestamenter - og Vandring gjennom Bibelen for barn gir elevene hjelp til å bli kjent med denne spennende boksamlingen. Les mer

Bibelreisen

er et 4-timers kurs (2 x 2) som egner seg for alle menigheter eller grupper som ønsker å få en oversikt over bibelhistorien. Les mer

Tekstleserkurs

Vil du bli en bedre tekstleser?

Kurset er på 3 timer og tilpasset tekstlesere og prester.
Les mer

Tekstleserkurs for alle

Høytlesning er en kunst. Hvordan gir vi bokstavene liv gjennom bare å bruke stemmen? Les mer

Bibelfortellerkurs

Vil du bli en bedre forteller?
Kurset egner seg særlig godt for deg som formidler bibelfortellinger til barn eller ungdom. Les mer

Kurs i bruk av Tidslinjen

Tidslinjen er et nytt pedagogisk verktøy til bruk i trosopplæringen. Nå er tiden inne til å tilby dere kurs i bruk av Tidslinjen. Slå dere sammen i bispedømmet eller prostiet og invitèr Hilde Heitmann som kursholder. Les mer

Populærteologiske foredrag

To populærteologiske foredrag kan bestilles fra Bibelselskapet. Et kortere foredrag på én undervisningstime og et kurs på 3 x 45 minutter. Foredragsholder er bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten. Les mer

Andre kursholdere

Kursholdere med tilknytning til Bibelselskapet og Verbum Forlag Les mer

K-stud – din støttespiller

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor, band og andre sang- og musikkgrupper. Les mer

Bibelfortellerforum

Bibelformidling ved fortellere og kreative bibelarbeidere.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO