Gå til innhold

9 ט Herren er god mot alle,
barmhjertig mot alt han har skapt.

Kontekstuelle bibelstudier

Kurs i «kontekstuelle bibelstudier» lærer deg å lese bibelske tekster med et budskap som angår de fellesskap vi er en del av.

Forfatterne av boka Tekster til forandring har etter hvert fått lang erfaring i å gjennomføre kontekstuelle bibelstudieopplegg. Studiene kan handle om kjønn, seksualitet, fattigdom, ekskludering, miljø osv. Forfatterne tilbyr nå to kurs:

  1. Innføring i kontekstuelle bibelstudier med gjennomføring av et kontekstuelt bibelstudium.
  2. Et kurs som fokuserer mer på hvordan deltakerne selv kan arrangere et kontekstuelt bibelstudium.

Kursene er av ca. to timers varighet, og til gjennomføringen av et kontekstuelt bibelstudium bør det være minimum 20 deltakere, gjerne flere.

Se også: Tekster til forandring, ressurssider hos Verbum Forlag

Kontaktinformasjon:
Jan Christian Nielsen
Tlf: 992 32 136
E-post: gatepresten@oslo.kirken.no

Tekster til forandring

Teolog Jan Christian Nielsen, stud.teol. Stine Kiil Saga og teolog Anders Martinsen ha skrevet boka «Tekster til forandring», om kontekstuell Bibel-lesning.(FOTO: TOR WEIBYE, DAGENMAGAZINET)

Forfatterne av boka tilbyr kurs i kontekstuelle bibelstudier.
Fra venstre: Jan Christian Nielsen, Anders Martinsen og Stine Kiil Saga

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO