Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Ragnhild Bakke Waale

Fordrag om KRL/RLE-faget i skolen og tema knyttet til kvinneskikkelser i Bibelen. Tilbyr også gudstjenesteopplegg for voksne og barn og kurs/foredrag om egne bokutgivelser.

Ragnhild Bakke WaaleRagnhild Bakke Waale er lektor med kristendom hovedfag. Hun har jobbet i ulike skoleslag som barneskole, folkehøyskole, i lærerutdanningen og som sosiallærer i ungdomsskolen. Til de tre siste skolereformene har hun skrevet verk for RLE-faget på ungdomstrinnet. Under samme himmel (CappelenDamm) med elevbøker, Lærerens bok, cd og nettsted.

Ragnhild Bakke Waale brenner for
- at vi skal ta oss selv og våre medmennesker på alvor.
- at vi skal lære hverandre å være tydelige mennesker så vi kan leve litt i ly av hverandre.
- Bibelen, som er klangbunn for takk, vekst, klage og håp.

Bøkene Ikke sykemeldt fra livet, 2008, Akribe forlag og Når livet utfordrer, 2009, Verbum er skrevet ut fra erfaring med alvorlig sykdom, risikofylt behandling og langvarig rehabilitering. Når engler vrimler 2010, Verbum inneholder bønner og betraktninger om å takke formulert gjennom ord om engler.

Ragnhild Bakke Waale holder foredrag knyttet til sine bøker. Noen temaer er:

Kan jeg være sint på Gud?
Bibelen viser oss vei gjennom livskriser. Salmenes bok inneholder 150 salmer, en tredel av disse er klagesalmer. Bibelen har ord for klage, tårer, sinne og håp. Om å aktivere egne ressurser, ville velge å kjempe for å finne mening i et endret liv.

I nærkamp med Gud
Med utgangspunkt i Jakobs kamp med Gud fra 1 Mos 32 og kvinnen som maste i Luk 18 kan vi lære noe om å gå i nærkamp med Gud og holde ut i hellig stahet. Gud utfordrer oss til å ta tak i livet der vi er, aktivere ressurser og ville våge nærkamp med oss selv, livet på godt og vondt og med Gud.

Kriser og mestring
En pasienthistorie i møte med de hvitkledde profesjonelle. Fasene i en livskrise: sjokk, reaksjon, bearbeiding og nyorientering. Mestringsstrategier, aktivere ressurser, om å bli oppgitt, men aldri gi opp.

Veien tilbake til livet
Om alvorlig sykdom, langvarig, risikofylt og smertefull behandling. Om å arbeide seg gjennom en livskrise, aktivere ressurser og ville velge å ta grep for å finne mening i et endret liv.

Når livet utfordrer
Om å snakke sant om livet på godt og på vondt, arbeide seg videre gjennom livskriser, ikke utenom eller forbi, men gjennom, protestere, akseptere og forsone seg med livet slik det faktisk er, for så å finne ny retning videre, framover.

Når engler vrimler
Underveis med boka Når livet utfordrer fikk jeg et sterkt behov for å takke, tross alt. Takken er formulert gjennom ord om engler. Jeg har alltid hatt et nært forhold til engler. Det ble enda nærer etter å ha vært på dødens terskel og kjent at det vrimlet av engler over, under, rundt sykesenga. Om englene, Guds hjertesalg i verden, et himmelsk nærvær som brolegger dagene med guddommelig kjærlighet.

Ikke sykemeldt fra livet
Om å møte alvorlig sykdom, gå gjennom langvarig, risikofylt og smertefull behandling, bearbeide, ville velge en ny retning på livet. Det er mulig å finne mening i et endret liv. Hva har du å holde tak i når du står helt alene ved et stup? Gud er fjellet under alle dyp.


Kontaktinformasjon:
Ragnhild Bakke Waale
Tlf: 988 55 925
E-post: rabwaale@online.no

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO