Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Bibelfortellerforum

Bibelformidling ved fortellere og kreative bibelarbeidere.

Bibelfortellerforum møtes en gang i semesteret. Flere fortellere møter hverandre, og også andre personer som formidler bibeltekster utenat deltar. Vi inspirerer hverandre til å se ulike måter å formidle bibelfortellinger på. Det er en lav terskel på samlingene som er preget av å være et verksted der vi gir hverandre respons. Hva fungerte? Hvorfor? Hvordan? Samlingene er åpne og gratis, og spesielt velegnet for studenter eller andre som trenger inspirasjon til egen formidling.

– Forumet gir folk identitet som bibelfortellere», sier Reidun Ask som ledet forumet fram til 2009.
– Det har en livsnerve der både profesjonelle og ikke profesjonelle kan støtte hverandre, sier hun.

Birgitte Bjørnstad Sæbø

Birgitte Bjørnstad Sæbø

Birgitte Bjørnstad Sæbø tar freelance-oppdrag som forteller, kursholder, musiker, sanger, komponist og tekstforfatter. Hun har arbeidet som profesjonell forteller siden 2001. Les mer
Helga Samset

Helga Samset

Helga Samset har arbeidet som heltids forteller siden 1995. Hun var den første fortelleren i Norge som mottok Statens kunstnerstipend, og har utgitt to bøker. Les mer
Karoline Berthelsen

Karoline Berthelsen

Karoline Berthelsen tar freelancer-oppdrag som forteller, kursholder, danser og koreograf. Les mer
Steinar Tosterud

Steinar Tosterud

Steinar Tosterud har arbeidet som forkynner, ungdomsarbeider, menighetssekretær og kateket. Fra sommeren 2003 har han vært freelance forkynner, forteller og underholder. Les mer

Bibelfortellerboka

Helga Samset

Helga Samset har mange års erfaring...
Les mer 249,-

Håndbok for tekstlesere

Helga Samset

Å lese høyt er ikke bare å lese. Gå...
Les mer 249,-