Gå til innhold

16 Vask dere, gjør dere rene!
Få de onde gjerningene
bort fra mine øyne,
hold opp med å gjøre ondt,

Steinar Tosterud

Steinar Tosterud har arbeidet som forkynner, ungdomsarbeider, menighetssekretær og kateket. Fra sommeren 2003 har han vært freelance forkynner, forteller og underholder.

Steinar TosterudProgrammene består av fortelling og enmanns-dramatisering av bibeltekster og er tilpasset menigheter, ungdomsgudstjenester, foreninger for barn, unge og voksne - eller bibelsamlinger av forskjellig slag.  

Programmer

"Esra-Nehemja": Israels historie fra bortførelsen fra Jerusalem til Babylon, til hjemkomsten til Jerusalem.

"Esters bok" - gjenfortalt.

"Elia på Karmel og i ørkenen"

"Fra Rut til Jesus" - fortellinger fra Ruts bok, via Samuel og David til gjeterne på Betlehemsmarkene.

"Paulus' liv" - Om Saulus' liv. Møtet med Stefanus. Saulus' omvendelse i Damaskus. Møtet med apostlene og kallet til misjonær.

"Johannes Markus" - en fabulerende fortelling, knyttet til enkle bibelvers i Det nye testamente.

"Glimt fra Jesus liv" - Kortfattet gjenfortelling av deler av Jesu liv, fra Galilea til Jerusalem.

Tidsramme: 25-45 min
Honorar etter avtale

Henvendelse: Steinar Tosterud, tlf. 63 86 31 47, mobil 952 44 548.