Gå til innhold

46 De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus.

Bibelfortellerkurs

Vil du bli en bedre forteller?
Kurset egner seg særlig godt for deg som formidler bibelfortellinger til barn eller ungdom.

Kommende kurs

  • Nye kurs publiseres her

Generell informasjon

Bilbelfortelling
Kurset fordrer ingen tidligere fortellererfaring. Du lærer metoder for å huske, innlevelse i tekstene og praktisk formidlerkunst. Kurset er beregnet på alle som formidler til barn eller ungdom.

Antall deltakere
10-20 personer er et fint antall deltakere for bibelfortellerkurset.

Kostnad: Innføringskurset koster kr 5000,- for en kveld (3 timer). Vi kan skreddersy bibelfortellerkurset og vårt tekstleserkurs så de kan holdes over to kvelder i samme menighet. Da koster kursene kr. 7000,- til sammen.

Grunnkurs i bibelfortelling på 5 timer koster kr. 7000,-. Overnatting for kursleder kommer i tillegg. Kursholders reise dekkes av Bibelselskapet.

«Det var veldig nyttig for meg, som er vant til å holde meg fast i skriftlige manus. Nå kan jeg våge å bruke muntlige manus.» 

Prest

Kontakt gjerne:
Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver
E-post: aka@bibel.no
Telefon 47 97 64 75


Bibelfortellerkurs med kursholder Anne Kristin Aasmundtveit

1    2    3    4   

1    2    3    4   

Hjelp til bibellesning

Hvordan skal vi få tak i det som er sentralt i Bibelen? Hvordan skal vi kunne høre Guds røst?
Les mer
Bibelfortellerkurset er i utgangspunktet et kveldskurs der menigheten eller flere grupper samarbeider om arrangementet. Bibelselskapet tilbyr kursholdere.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO