Gå til innhold

1 Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.

Bibelfortellerkurs

Vil du bli en bedre forteller?
Kurset egner seg særlig godt for deg som formidler bibelfortellinger til barn eller ungdom.

Generell informasjon

Bilbelfortelling
Kurset fordrer ingen tidligere fortellererfaring. Du lærer metoder for å huske, innlevelse i tekstene og praktisk formidlerkunst. Kurset er beregnet på alle som formidler til barn eller ungdom.

Antall deltakere
10-20 personer er et fint antall deltakere for bibelfortellerkurset.

Kostnad: Innføringskurset koster kr 5000,- for en kveld (3 timer). Grunnkurs i bibelfortelling på 5 timer koster kr. 7000. 

Reise og overnatting for kursleder kommer i tillegg og dekkes av arrangør.

«Det var veldig nyttig for meg, som er vant til å holde meg fast i skriftlige manus. Nå kan jeg våge å bruke muntlige manus.» 

Prest


Bibelfortellerkurs og Kurs i bruk av Tidslinjen, Oslo 20. og 21. april 2020


Kontakt gjerne:
Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver
E-post: aka@bibel.no
Telefon 47 97 64 75


Bibelfortellerkurs med kursholder Anne Kristin Aasmundtveit

1    2    3    4   

1    2    3    4   

Hjelp til bibellesning

Hvordan skal vi få tak i det som er sentralt i Bibelen? Hvordan skal vi kunne høre Guds røst?
Les mer
Bibelfortellerkurset er i utgangspunktet et kveldskurs der menigheten eller flere grupper samarbeider om arrangementet. Bibelselskapet tilbyr kursholdere.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO