Gå til innhold

17 En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum.

Kurs i formidling

Trenger prestene i ditt prosti ny inspirasjon i prekenarbeidet? Bibelselskapet kan tilby faglig hjelp til fortellerteknikker og formidling basert på bibelfortellinger.

Vi har tre modeller du kan velge mellom, tilpasset ulike behov og ulik tidsbruk:

  • En formiddagsøkt: 2 ½ time – kort innføring i grunnleggende fortellerteknikk, med noe konkret respons på formidlingen.
  • En dag: 5 timer – et grunnkurs i bibelfortelling, med vekt på praktiske øvelser og respons på formidlingen.
  • To dager: 5 + 5 timer – grunnkurs og fordypning, med stor vekt på veiledning og respons på formidlingen.

Sagt om kursene:

«Takk for den muntre og positive tone, din varme innlevelse og din smittsomme bibel-begeistring.»
(Torstein Lalim, Nedre Romerike prosti, om formiddagskurset)

«Vi er strålande fornøgde. Dei kommuniserte veldig bra, dei kjenner vår røyndom, og kursa dei hadde gjekk rett inn i kvardagen vår som prestar. Eg har nesten hemningslaust anbefalt dykk for andre!»
(Kjetil Aano, Tungenes prosti, om todagerskurset)

Kursholder ved formiddagsøkt og grunnkurs: Anne Kristin Aasmundtveit (bibelforteller på Bibelselskapet)
Kursholder ved fordypning: Helga Samset (forteller)

Priser

  • Formiddagsøkt: kr. 3000,-
  • Grunnkurs: kr. 7000,-
  • Grunnkurs + Fordypning: Send forespørsel for pris

Reiseutgiftene til Bibelselskapets representant dekkes av Bibelselskapet, Helga Samsets reiseutgifter dekkes av prostiet.

Interessert? Ta kontakt med aka@bibel.no

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO