Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Kurs i formidling

Trenger prestene i ditt prosti ny inspirasjon i prekenarbeidet? Bibelselskapet kan tilby faglig hjelp til fortellerteknikker og formidling basert på bibelfortellinger.

Vi har tre modeller du kan velge mellom, tilpasset ulike behov og ulik tidsbruk:

  • En formiddagsøkt: 2 ½ time – kort innføring i grunnleggende fortellerteknikk, med noe konkret respons på formidlingen.
  • En dag: 5 timer – et grunnkurs i bibelfortelling, med vekt på praktiske øvelser og respons på formidlingen.
  • To dager: 5 + 5 timer – grunnkurs og fordypning, med stor vekt på veiledning og respons på formidlingen.

Sagt om kursene:

«Takk for den muntre og positive tone, din varme innlevelse og din smittsomme bibel-begeistring.»
(Torstein Lalim, Nedre Romerike prosti, om formiddagskurset)

«Vi er strålande fornøgde. Dei kommuniserte veldig bra, dei kjenner vår røyndom, og kursa dei hadde gjekk rett inn i kvardagen vår som prestar. Eg har nesten hemningslaust anbefalt dykk for andre!»
(Kjetil Aano, Tungenes prosti, om todagerskurset)

Kursholder ved formiddagsøkt og grunnkurs: Anne Kristin Aasmundtveit (bibelforteller på Bibelselskapet)
Kursholder ved fordypning: Helga Samset (forteller)

Priser

  • Formiddagsøkt: kr. 3000,-
  • Grunnkurs: kr. 7000,-
  • Grunnkurs + Fordypning: Send forespørsel for pris

Reiseutgiftene til Bibelselskapets representant dekkes av Bibelselskapet, Helga Samsets reiseutgifter dekkes av prostiet.

Interessert? Ta kontakt med aka@bibel.no

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO