Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Populærteologiske foredrag

To populærteologiske foredrag kan bestilles fra Bibelselskapet. Et kortere foredrag på én undervisningstime og et kurs på 3 x 45 minutter. Foredragsholder er bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten.

Et blikk på de fire evangeliene

Populærteologisk foredrag på 45 minutter som tar opp

  1. Hva har evangeliene og moderne biografier til felles?
  2. Hva sier arkeologiske tekstfunn om påliteligheten til Bibelen?

Med enkle grep og stor fortellerglede gir bibeloversetter Hans Johan Sagrusten et forfriskende blikk på de fire evangeliene. Bibeltekstene er ikke blitt til i et vakuum, men i et fellesskap der øyenvitnene som hadde sett og hørt Jesus forkynne og helbrede, fremdeles levde og kunne vitne om sannheten. Kurset gir også et spennende møte med de aller eldste arkeologiske funnene som bekrefter teksten til evangeliene.

Anledning til spørsmål og samtale.

Foredragsholder: Hans Johan Sagrusten


De fire evangeliene som historiske dokumenter

3 x 45 minutter undervisning med innlagte øvelser og samtale

  1. Evangeliene og historie
  2. Hvordan skrifter ble til i antikke
  3. Tekstgrunnlaget for Det nye testamentet

I dag finnes det mange myter og teorier om Bibelen og om hvordan den har blitt til. Bibeloversetter Hans Johan Sagrusten tar for seg noen av teoriene og behandler dem i lys av det nyere tekstvitenskap kan fortelle oss om Det nye testamentet. Sagrusten bruker både musikalske og humoristiske grep for å gi et nærmøte med de gamle tekstene og bakgrunnen deres. Kurset gir en populærteologisk innføring i noen av de mest grunnleggende spørsmålene omkring teksten til evangeliene.

Undervisningsøktene kan være en halv undervisningsdag eller deles på tre dager.

Foredragsholder: Hans Johan Sagrusten

Hans Johan SagrustenKontaktinformasjon:
Hans Johans Sagrusten
Bibelbrukskonsulent

hjs@bibel.no
tlf. 47 97 64 73

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO