Gå til innhold

10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol,

Tekstleserkurs

Vil du bli en bedre tekstleser?

Kurset er på 3 timer og tilpasset tekstlesere og prester.

På dette kurset jobber man med å komme inn i tekstene og med å uttrykke dem godt, ikke som skuespillere, men som naturlig gode formidlere i en kirkelig sammenheng. Siden tekstlesning er en del av forkynnelsen, er det viktig at budskapet når lytterne! Dette kurset er derfor velegnet for tekstlesere og prester, men kan også være til inspirasjon for vanlige bibelgruppemedlemmer. Kurset presenterer en god metode for å gå inn i en tekst, og det gis individuell veiledning så langt det er mulig.

Foredrag Fadervår

Antall deltakere
10-12 personer er et fint antall deltakere for dette kurset.

Kostnad
Kurset koster kr 5000,- for en kveld (3 timer). Vi kan skreddesy tekstleserkurset og vårt bibelfortellerkurs, så de kan holdes over to kvelder på rad i samme menighet. Da koster kursene kr. 7000,- til sammen.

Reise og overnatting for kursleder dekkes av arrangør.


Kontakt gjerne:
Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver
E-post: aka@bibel.no
Telefon 47 97 64 75


Hjelp til bibellesning

Hvordan skal vi få tak i det som er sentralt i Bibelen? Hvordan skal vi kunne høre Guds røst?
Les mer

Tekster som taler med tekster

Det gamle og Det nye testamentet hører tett sammen. Tekstene taler med hverandre. Lytt til ordene og...
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO