Gå til innhold

37 På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke!

Vandring gjennom Bibelen

Vandring gjennom Bibelen er lagt til rette for mellomtrinnet i grunnskolen og er et velegnet tilbud til RLE-faget. I 5. trinn er det vanlig med utdeling av bibler eller nytestamenter - og Vandring gjennom Bibelen gir elevene hjelp til å bli kjent med denne spennende boksamlingen.

Bibelselskapet arrangerer kursholderkurs i forbindelse med Vandring gjennom Bibelen.

Kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn

Nye kurs vil annonseres her

Vandring gjennom Bibelen

Ved hjelp av håndbevegelser og huskeord lærer 5. klassingene hovedlinjene i Bibelen og blir kjent med noen av de viktigste bibelske personene. Et spennende kursopplegg utarbeidet av Bibelselskapet og forbeholdt elever på 5. - 7. trinn i grunnskolen. Les mer

Kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn i 5. trinn

Om lag 400 kateketer, menighetspedagoger, prester o.a. har gått Bibelselskapets kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn. Deltakerne skoleres til å gi kurstilbudet på to dobbeltimer til skoler innen sine menigheter/områder. Les mer

Respons og artikler

Nyheter og tilbakemeldinger fra kursdeltakere. Les mer

Materiell

Last ned informasjonsmateriell. Les mer

Sagt om kursene

Vandring gjennom Bibelen for barn er populært blant femte-klassingene (Foto: Dag Kjær Smemo)

«Jeg har lært veldig mye»

«Skulle ønske du kunne komme neste tirsdag»

«Kule bevegelser og kule figurer»

«Vi er så takknemlige for alt du har lært oss»

«Det som jeg syntes var så dumt var at du ikke kunne være lenger her i 5.klasse»

«Disse to dagene har vært supre og du har vært super»

«Jeg visste ikke at man kunne gå igjennom Bibelen så fort»

«Det var morsomt å lære på en annen måte enn vanlig»

«Jeg lærte mer enn jeg pleier på den lille tiden»

«Det var gøy å lære masse nytt»

«Det var lett og lærerik måte og reise gjennom Bibelen»